Hướng dẫn Kiểm Tra Sức Mạnh CPU với Excel: Bí Quyết Tối Ưu Máy Tính

Tiếng Việt

CPU là một trong những thành phần quan trọng nhất của máy tính. Nó chịu trách nhiệm cho việc xử lý tất cả các tác vụ của máy tính, từ mở ứng dụng đến chạy trò chơi. Do đó, việc kiểm tra sức mạnh CPU là điều cần thiết để đảm bảo máy tính hoạt động trơn tru.

Có nhiều cách để kiểm tra sức mạnh CPU, nhưng một trong những cách đơn giản nhất là sử dụng Excel. Excel là một phần mềm văn phòng phổ biến, có sẵn trên hầu hết các máy tính. Nó cũng có thể được sử dụng để chạy một bài kiểm tra đơn giản để đánh giá hiệu suất CPU.

Để kiểm tra sức mạnh CPU với Excel, bạn cần làm theo các bước sau:

Mở Excel và tạo một bảng tính mới.

Nhập các công thức sau vào bảng tính:

Excel

=RANDBETWEEN(1,1000000)

=RANDBETWEEN(1,1000000)

=RANDBETWEEN(1,1000000)

=RANDBETWEEN(1,1000000)

Use code with caution. Learn more

content_copy

Các công thức này sẽ tạo ra một danh sách các số ngẫu nhiên.

3. Chọn tất cả các ô chứa các số ngẫu nhiên.

4. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Alt + F9 để cập nhật các giá trị trong các ô.

5. Lặp lại bước 4 cho đến khi bạn thấy CPU của mình đang hoạt động hết công suất.

Thời gian cần thiết để Excel cập nhật các giá trị trong các ô là một chỉ số về sức mạnh CPU của bạn. Nếu CPU của bạn nhanh, nó sẽ cập nhật các giá trị trong một thời gian ngắn. Nếu CPU của bạn chậm, nó sẽ mất nhiều thời gian hơn để cập nhật các giá trị.

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng công thức sau để tính toán thời gian cần thiết để Excel cập nhật các giá trị trong các ô:

Excel

=TIME(NOW(),NOW())

Use code with caution. Learn more

content_copy

Công thức này sẽ trả về số giây cần thiết để Excel cập nhật các giá trị trong các ô.

English

CPU is one of the most important components of a computer. It is responsible for processing all tasks on the computer, from opening applications to running games. Therefore, it is essential to check the CPU’s performance to ensure that the computer runs smoothly.

There are many ways to check the CPU’s performance, but one of the easiest ways is to use Excel. Excel is a popular office suite that is available on most computers. It can also be used to run a simple test to assess CPU performance.

To check the CPU’s performance with Excel, follow these steps:

Open Excel and create a new spreadsheet.

Enter the following formulas into the spreadsheet:

Excel

=RANDBETWEEN(1,1000000)

=RANDBETWEEN(1,1000000)

=RANDBETWEEN(1,1000000)

=RANDBETWEEN(1,1000000)

Use code with caution. Learn more

content_copy

These formulas will create a list of random numbers.

3. Select all the cells containing the random numbers.

4. Press Ctrl + Alt + F9 to update the values in the cells.

5. Repeat step 4 until you see your CPU is running at full capacity.

The time it takes for Excel to update the values in the cells is an indicator of your CPU’s performance. If your CPU is fast, it will update the values in a short amount of time. If your CPU is slow, it will take longer to update the values.

You can also use the following formula to calculate the time it takes for Excel to update the values in the cells:

Excel

=TIME(NOW(),NOW())

Use code with caution. Learn more

content_copy

This formula will return the number of seconds it takes for Excel to update the values in the cells.

Tối ưu hóa máy tính dựa trên kết quả kiểm tra

Sau khi kiểm tra sức mạnh CPU, bạn có thể sử dụng kết quả để tối ưu hóa máy tính của mình. Nếu CPU của bạn chậm, bạn có thể thực hiện các bước sau để cải thiện hiệu suất:

Tăng dung lượng RAM: RAM là nơi lưu trữ dữ liệu tạm thời cho CPU. Tăng dung lượng RAM sẽ giúp CPU truy cập dữ liệu nhanh hơn.

Tắt các ứng dụng và chương trình không cần thiết: Các ứng dụng và chương trình đang chạy trong nền

Hướng dẫn Kiểm Tra Sức Mạnh CPU với Excel: Bí Quyết Tối Ưu Máy Tính

Leave a Reply

All in one