Title: Hướng dẫn liên hệ Support giải quyết vấn đề PPC – Contacting Support for Resolving PPC Issues

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách liên hệ với bộ phận hỗ trợ (Support) để giải quyết các vấn đề liên quan đến quảng cáo trả tiền mỗi lượt (PPC) trên Google Ads. Chúng ta sẽ cung cấp thông tin chi tiết về cách tiếp cận hỗ trợ, những thông tin cần thiết để gửi khi liên hệ, và cách tận dụng tốt nhất dịch vụ hỗ trợ của Google.

Tiếng Việt: Liên hệ với Hỗ trợ Google Ads

Có nhiều lý do khiến bạn có thể cần liên hệ với Google Ads Support để giải quyết vấn đề PPC của bạn. Các vấn đề này có thể bao gồm:

Tài khoản bị treo hoặc vô hiệu hóa: Nếu tài khoản quảng cáo của bạn bị treo hoặc vô hiệu hóa, bạn cần liên hệ với hỗ trợ để tìm hiểu nguyên nhân và cách khắc phục.

Hiệu suất kém: Nếu chiến dịch PPC của bạn không đạt được kết quả như mong muốn, hỗ trợ có thể giúp bạn xem xét và tối ưu hóa chiến dịch.

Kỹ thuật và lỗi kỹ thuật: Nếu bạn gặp vấn đề kỹ thuật trong việc sử dụng Google Ads, hỗ trợ sẽ giúp bạn sửa chữa các lỗi này.

Để liên hệ với Hỗ trợ Google Ads, bạn có một số cách:

Trực tiếp trên trang web Google Ads: Đăng nhập vào tài khoản quảng cáo của bạn và điều hướng đến Trung tâm Hỗ trợ. Từ đó, bạn có thể chọn tùy chọn liên hệ qua email hoặc cuộc gọi điện thoại.

Cuộc gọi điện thoại: Google Ads cung cấp dịch vụ khách hàng qua điện thoại. Bạn sẽ tìm thấy số điện thoại liên hệ trên trang chính thức của Google Ads.

Sử dụng tính năng “Trò chuyện trực tiếp”: Nếu bạn muốn trò chuyện trực tiếp với một chuyên gia hỗ trợ, bạn có thể sử dụng tính năng trò chuyện trực tiếp trong tài khoản Google Ads của bạn.

Tiếng Anh: Contacting Google Ads Support

There are several reasons why you might need to contact Google Ads Support to address your PPC issues. These issues may include:

Account Suspension or Disapproval: If your advertising account is suspended or disapproved, you need to contact support to find out the reasons and how to rectify the situation.

Poor Performance: If your PPC campaigns are not yielding the desired results, support can help you review and optimize your campaigns.

Technical Issues and Errors: If you encounter technical issues while using Google Ads, support can assist you in troubleshooting these errors.

To contact Google Ads Support, you have several options:

Directly through the Google Ads website: Log in to your advertising account and navigate to the Help Center. From there, you can choose the option to contact via email or phone.

Phone Call: Google Ads provides customer service via phone. You can find the contact number on the official Google Ads website.

Use the “Live Chat” feature: If you prefer to chat directly with a support expert, you can use the live chat feature within your Google Ads account.

Liên hệ với hỗ trợ Google Ads là bước quan trọng để giải quyết vấn đề PPC của bạn một cách hiệu quả và nhanh chóng. Hãy đảm bảo cung cấp thông tin chi tiết và rõ ràng để hỗ trợ có thể giúp bạn tốt nhất.

Hướng dẫn liên hệ Support giải quyết vấn đề PPC

Leave a Reply

All in one