Title: Hướng dẫn mua hàng Amazon ở Nhật (Guide to Buying from Amazon in Japan)

Việt Nam (Vietnamese):

Việc mua sắm trực tuyến trên Amazon đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống hiện đại. Nhưng nếu bạn đang sống ở Nhật Bản hoặc muốn mua hàng từ Amazon Nhật, thì bài viết này sẽ giúp bạn tìm hiểu cách mua hàng dễ dàng và tiết kiệm. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết để bạn có thể tận dụng những ưu đãi tốt nhất từ Amazon Nhật.

 1. Tạo tài khoản Amazon Nhật:
 2. Đầu tiên, bạn cần phải có một tài khoản Amazon Nhật. Truy cập trang web Amazon Japan và chọn “Tạo tài khoản” (Create Account). Bạn sẽ cần cung cấp thông tin cá nhân và địa chỉ giao hàng.
 3. 2. Sử dụng dịch vụ Ship & Shop:
 4. Amazon Japan không cung cấp dịch vụ giao hàng quốc tế cho mọi sản phẩm. Một cách thông minh là sử dụng dịch vụ Ship & Shop của Amazon Nhật, cho phép bạn giao hàng đến một địa chỉ trong Nhật Bản, sau đó chuyển tiếp hàng về Việt Nam.
 5. 3. Lựa chọn sản phẩm và thêm vào giỏ hàng:
 6. Tìm kiếm sản phẩm bạn muốn mua và thêm chúng vào giỏ hàng. Đảm bảo bạn kiểm tra kỹ mô tả sản phẩm, đánh giá từ người dùng và thông tin về giao hàng.
 7. 4. Thanh toán:
 8. Khi bạn đã hoàn tất việc chọn sản phẩm, tiến hành thanh toán. Amazon Nhật chấp nhận nhiều phương thức thanh toán, bao gồm thẻ tín dụng quốc tế.
 9. 5. Lựa chọn phương thức giao hàng:
 10. Chọn phương thức giao hàng phù hợp với bạn. Bạn có thể lựa chọn giao hàng nhanh hoặc tiết kiệm, tùy theo ưu tiên của mình.
 11. 6. Đợi hàng đến:
 12. Sau khi thanh toán, bạn chỉ cần chờ đợi sản phẩm đến địa chỉ giao hàng trong Nhật Bản hoặc địa chỉ Ship & Shop mà bạn đã chọn.
 13. 7. Theo dõi đơn hàng:
 14. Bạn có thể theo dõi đơn hàng của mình thông qua tài khoản Amazon của bạn hoặc dịch vụ Ship & Shop (nếu sử dụng). Khi hàng đã đến, bạn sẽ nhận được thông báo.
 15. 8. Kiểm tra hàng và liên hệ với dịch vụ khách hàng:
 16. Khi nhận được hàng, hãy kiểm tra kỹ sản phẩm để đảm bảo chúng không bị hỏng hoặc thiếu sót. Nếu có vấn đề, liên hệ với dịch vụ khách hàng của Amazon Nhật để được hỗ trợ.
 17. 9. Đánh giá và phản hồi:
 18. Sau khi nhận hàng, hãy đánh giá và để lại phản hồi về sản phẩm và trải nghiệm mua sắm của bạn trên Amazon Nhật. Điều này giúp người khác có thể tham khảo trước khi mua hàng.
 19. English:
 20. Shopping online on Amazon has become an integral part of modern life. But if you are living in Japan or want to shop from Amazon Japan, this article will guide you on how to make your purchases easy and cost-effective. Below is a detailed guide to help you take advantage of the best deals from Amazon Japan.
 21. 1. Create an Amazon Japan Account:
 22. First, you need to have an Amazon Japan account. Visit the Amazon Japan website and select “Create Account.” You’ll need to provide personal information and a delivery address.
 23. 2. Use the Ship & Shop Service:
 24. Amazon Japan doesn’t provide international shipping for all products. A smart way to go about this is to use Amazon Japan’s Ship & Shop service, which allows you to have items shipped to an address within Japan and then forwarded to Vietnam.
 25. 3. Select Products and Add to Cart:
 26. Search for the products you want to buy and add them to your cart. Make sure to thoroughly check the product description, user reviews, and delivery information.
 27. 4. Checkout:
 28. Once you’ve finished selecting your items, proceed to checkout. Amazon Japan accepts various payment methods, including international credit cards.
 29. 5. Choose a Delivery Method:
 30. Select a delivery method that suits your preferences. You can choose between fast or economical shipping, depending on your priorities.
 31. 6. Wait for Your Order:
 32. After payment, you just need to wait for your products to be delivered to the chosen address within Japan or the Ship & Shop address you’ve selected.
 33. 7. Track Your Order:
 34. You can track your order through your Amazon account or the Ship & Shop service (if used). When your items arrive, you will receive a notification.
 35. 8. Inspect the Items and Contact Customer Service:
 36. Upon receiving your items, inspect them thoroughly to ensure they are not damaged or missing. If there are any issues, contact Amazon Japan’s customer service for assistance.
 37. 9. Review and Provide Feedback:
 38. After receiving your order, be sure to review and provide feedback on the product and your shopping experience on Amazon Japan. This helps others make informed decisions before making their purchases.
hướng dẫn mua hàng amazon ở nhật

Leave a Reply

All in one