Hướng Dẫn Nhận Khuyến Mãi Netflix Miễn Phí

Tiếng Việt

Netflix là một trong những dịch vụ xem phim trực tuyến phổ biến nhất hiện nay, với kho phim, chương trình truyền hình và phim tài liệu khổng lồ. Tuy nhiên, dịch vụ này cũng có thể khá tốn kém, đặc biệt là nếu bạn muốn sử dụng nhiều thiết bị cùng lúc.

Nếu bạn đang tìm cách xem Netflix miễn phí, thì bạn đã đến đúng nơi. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách nhận khuyến mãi Netflix miễn phí.

Cách 1: Gói dùng thử miễn phí 1 tháng

Netflix cung cấp gói dùng thử miễn phí 1 tháng cho tất cả người dùng mới. Điều này có nghĩa là bạn có thể xem tất cả các nội dung trên Netflix mà không phải trả bất kỳ khoản phí nào trong vòng 30 ngày.

Để đăng ký gói dùng thử miễn phí, bạn cần tạo tài khoản Netflix và cung cấp thông tin thanh toán. Tuy nhiên, bạn không cần phải thực hiện thanh toán trong thời gian dùng thử.

Cách 2: Gói miễn phí dành cho điện thoại Android

Netflix cũng cung cấp gói miễn phí dành riêng cho điện thoại Android. Gói này bao gồm một số bộ phim và chương trình truyền hình nhất định, nhưng bạn có thể xem chúng mà không có quảng cáo.

Để đăng ký gói miễn phí dành cho điện thoại Android, bạn cần tải xuống ứng dụng Netflix từ Google Play Store. Sau đó, mở ứng dụng và chọn “Trải nghiệm miễn phí”.

Cách 3: Khuyến mãi từ đối tác

Netflix thường xuyên hợp tác với các đối tác để cung cấp các khuyến mãi miễn phí. Bạn có thể tìm thấy các khuyến mãi này trên trang web của Netflix hoặc trên các trang web của đối tác.

Lưu ý

Bạn cần hủy gói dùng thử miễn phí trước khi hết hạn nếu bạn không muốn bị tính phí.

Gói miễn phí dành cho điện thoại Android có thể khác nhau tùy thuộc vào quốc gia.

Khuyến mãi miễn phí từ đối tác có thể có các điều khoản và điều kiện cụ thể.

English

Netflix is one of the most popular streaming services today, with a massive library of movies, TV shows, and documentaries. However, the service can be quite expensive, especially if you want to use it on multiple devices at the same time.

If you’re looking for a way to watch Netflix for free, then you’ve come to the right place. In this article, we’ll show you how to get a free Netflix trial.

Method 1: 1-month free trial

Netflix offers a 1-month free trial to all new users. This means you can watch all of the content on Netflix without paying any fees for 30 days.

To sign up for a free trial, you need to create a Netflix account and provide payment information. However, you don’t need to make a payment during the trial period.

Method 2: Free plan for Android phones

Netflix also offers a free plan specifically for Android phones. This plan includes a limited selection of movies and TV shows, but you can watch them without ads.

To sign up for the free plan for Android phones, you need to download the Netflix app from the Google Play Store. Then, open the app and select “Free Trial”.

Method 3: Promotions from partners

Netflix often partners with other companies to offer free trials. You can find these promotions on Netflix’s website or on the websites of its partners.

Notes

You need to cancel your free trial before it expires if you don’t want to be charged.

The free plan for Android phones may vary depending on the country.

Promotions from partners may have specific terms and conditions.

Hướng Dẫn Nhận Khuyến Mãi Netflix Miễn Phí

Leave a Reply

All in one