Hướng Dẫn Nhận Voucher 200K Từ TOTHOST

Hướng Dẫn Nhận Voucher 200K Từ TOTHOST

Tiếng Việt

TOTHOST là nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ web và VPS uy tín tại Việt Nam. Hiện nay, TOTHOST đang triển khai chương trình ưu đãi tặng voucher 200K cho khách hàng mới. Với voucher này, bạn có thể sử dụng để mua các dịch vụ của TOTHOST như VPS, Cloud Server, Web Hosting,…

Hướng dẫn nhận voucher 200K từ TOTHOST:

Đăng ký tài khoản TOTHOST và xác thực email.

Nạp tiền vào tài khoản TOTHOST.

Gửi mã ưu đãi BM200K để nhận voucher 200K.

Chi tiết từng bước:

Bước 1: Đăng ký tài khoản TOTHOST và xác thực email.

Truy cập trang web của TOTHOST, chọn “Đăng ký” để tạo tài khoản. Điền đầy đủ thông tin và nhấn “Đăng ký”. Sau khi đăng ký thành công, bạn cần xác thực email để kích hoạt tài khoản.

Bước 2: Nạp tiền vào tài khoản TOTHOST.

Để nạp tiền vào tài khoản TOTHOST, bạn có thể lựa chọn một trong các hình thức sau:

Nạp tiền qua ví điện tử Momo

Nạp tiền qua thẻ ngân hàng

Nạp tiền qua ví điện tử ZaloPay

Bước 3: Gửi mã ưu đãi BM200K để nhận voucher 200K.

Sau khi nạp tiền thành công, bạn hãy truy cập trang web của TOTHOST, đăng nhập tài khoản và gửi mã ưu đãi BM200K. Voucher 200K sẽ được cộng vào tài khoản của bạn trong vòng 3-5 giờ.

Lưu ý:

Chương trình ưu đãi tặng voucher 200K có thời hạn đến hết ngày 31/12/2023.

Voucher 200K chỉ áp dụng cho khách hàng mới đăng ký tài khoản TOTHOST và chưa từng mua dịch vụ của TOTHOST.

Voucher 200K có giá trị sử dụng trong 3 tháng kể từ ngày được cộng vào tài khoản.

English

TOTHOST is a reputable web hosting and VPS provider in Vietnam. Currently, TOTHOST is running a promotion to give a 200K voucher to new customers. With this voucher, you can use it to buy TOTHOST services such as VPS, Cloud Server, Web Hosting,…

Instructions on how to get a 200K voucher from TOTHOST:

Register a TOTHOST account and verify your email.

Top up your TOTHOST account.

Send the BM200K promo code to receive a 200K voucher.

Details of each step:

Step 1: Register a TOTHOST account and verify your email.

Visit the TOTHOST website, select “Register” to create an account. Fill in all the information and click “Register”. After registering successfully, you need to verify your email to activate your account.

Step 2: Top up your TOTHOST account.

To top up your TOTHOST account, you can choose one of the following methods:

Top up via Momo e-wallet

Top up via bank card

Top up via ZaloPay e-wallet

Step 3: Send the BM200K promo code to receive a 200K voucher.

After successfully topping up, please visit the TOTHOST website, log in to your account and send the BM200K promo code. The 200K voucher will be credited to your account within 3-5 hours.

Notes:

The promotion to give a 200K voucher is valid until December 31, 2023.

The 200K voucher is only applicable to new customers who register a TOTHOST account and have never purchased TOTHOST services.

The 200K voucher is valid for 3 months from the date it is credited to your account.

Tiêu đề gợi ý:

Hướng dẫn cách nhận voucher 200K từ TOTHOST

Nhận voucher 200K từ TOTHOST đơn giản, nhanh chóng

Voucher 200K từ TOTHOST – cơ hội tiết kiệm chi phí

Các từ khóa chính:

TOTHOST

Leave a Comment

All in one