Hướng Dẫn Nhận Voucher 200K Từ TOTHOST

Tiếng Việt

TOTHost là một nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ web và VPS uy tín tại Việt Nam. Hiện tại, TotHost đang có chương trình ưu đãi dành cho người dùng mới, cho phép bạn nhận voucher 200K khi đăng ký tài khoản và nạp tiền.

Để nhận voucher 200K từ TotHost, bạn cần thực hiện theo các bước sau:

Đăng ký tài khoản TotHost

Truy cập website TotHost và nhấp vào nút “Đăng ký”. Điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu và nhấn “Đăng ký”.

Xác thực email

Một email xác thực sẽ được gửi đến địa chỉ email của bạn. Nhấp vào liên kết trong email để xác thực tài khoản.

Nạp tiền vào tài khoản

Đăng nhập vào tài khoản TotHost của bạn và nạp tiền vào tài khoản với số tiền tối thiểu là 100K.

Nhận voucher 200K

Sau khi nạp tiền thành công, bạn sẽ nhận được voucher 200K trong tài khoản. Voucher này có thể được sử dụng để mua các dịch vụ của TotHost, bao gồm VPS, Cloud Server PAYG và Cloud Shared Web Hosting.

Lưu ý:

Chương trình ưu đãi này chỉ áp dụng cho người dùng mới đăng ký tài khoản TotHost.

Voucher 200K có thời hạn sử dụng là 1 tháng.

English

TOTHost is a reliable web hosting and VPS provider in Vietnam. Currently, TotHost is offering a promotion for new users, allowing you to receive a 200K voucher when you register an account and deposit money.

To receive a 200K voucher from TotHost, you need to follow these steps:

Register a TotHost account

Visit the TotHost website and click on the “Register” button. Fill in all the required information and click “Register”.

Verify your email

A verification email will be sent to your email address. Click on the link in the email to verify your account.

Deposit money into your account

Log in to your TotHost account and deposit money into your account with a minimum of 100K.

Receive a 200K voucher

After successfully depositing money, you will receive a 200K voucher in your account. This voucher can be used to purchase TotHost services, including VPS, Cloud Server PAYG and Cloud Shared Web Hosting.

Notes:

This promotion is only applicable to new users who register a TotHost account.

The 200K voucher has a validity period of 1 month.

Từ khóa: TotHost, voucher, 200K, hướng dẫn, đăng ký, nạp tiền, xác thực

Hướng Dẫn Nhận Voucher 200K Từ TOTHOST

Leave a Reply

All in one