Hướng Dẫn SSH Raspberry Pi: Bí Quyết Kết Nối Đơn Giản và An Toàn

Tiếng Việt

Raspberry Pi là một máy tính nhỏ gọn và linh hoạt, được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, từ lập trình, học máy đến IoT. Để quản lý Raspberry Pi từ xa, bạn có thể sử dụng giao thức SSH (Secure Shell). SSH là một giao thức mạng an toàn cho phép bạn kết nối với một máy tính khác và điều khiển nó từ xa.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách kết nối SSH với Raspberry Pi. Chúng tôi sẽ đề cập đến các bước cần thiết để bật SSH trên Raspberry Pi, cách cài đặt trình khách SSH trên máy tính của bạn và cách kết nối với Raspberry Pi.

Bật SSH trên Raspberry Pi

Theo mặc định, SSH bị tắt trên Raspberry Pi. Để bật SSH, bạn cần làm theo các bước sau:

Kết nối Raspberry Pi với màn hình, bàn phím và chuột.

Khởi động Raspberry Pi.

Mở trình duyệt web và truy cập địa chỉ IP của Raspberry Pi.

Đăng nhập vào Raspberry Pi bằng tên người dùng và mật khẩu của bạn.

Mở trình cấu hình Raspberry Pi (raspi-config).

Di chuyển đến tab “Advanced Options”.

Chọn “SSH”.

Chọn “Enable”.

Nhấn “Yes” để lưu thay đổi.

Cài đặt trình khách SSH trên máy tính của bạn

Trình khách SSH là một phần mềm cho phép bạn kết nối với một máy tính khác bằng giao thức SSH. Có nhiều trình khách SSH khác nhau có sẵn cho các nền tảng khác nhau.

Để cài đặt trình khách SSH trên máy tính Windows, bạn có thể sử dụng PuTTY. Để cài đặt PuTTY, hãy truy cập trang web của PuTTY và tải xuống trình cài đặt. Sau khi cài đặt, hãy khởi chạy PuTTY.

Để cài đặt trình khách SSH trên máy tính macOS, bạn có thể sử dụng Terminal. Để sử dụng Terminal để kết nối SSH, hãy mở Terminal và chạy lệnh sau:

ssh <tên người dùng>@<địa chỉ IP của Raspberry Pi>

Để cài đặt trình khách SSH trên máy tính Linux, bạn có thể sử dụng ssh. Để sử dụng ssh để kết nối SSH, hãy mở Terminal và chạy lệnh sau:

ssh <tên người dùng>@<địa chỉ IP của Raspberry Pi>

Kết nối với Raspberry Pi

Sau khi bạn đã bật SSH trên Raspberry Pi và cài đặt trình khách SSH trên máy tính của mình, bạn có thể kết nối với Raspberry Pi.

Để kết nối với Raspberry Pi bằng PuTTY, hãy nhập địa chỉ IP của Raspberry Pi vào trường “Host Name”. Sau đó, chọn “SSH” từ menu thả xuống “Connection Type”. Nhấp vào “Open” để kết nối với Raspberry Pi.

Để kết nối với Raspberry Pi bằng Terminal, hãy chạy lệnh sau:

ssh <tên người dùng>@<địa chỉ IP của Raspberry Pi>

Khi bạn được kết nối với Raspberry Pi, bạn sẽ được nhắc nhập mật khẩu. Nhập mật khẩu của bạn và nhấn Enter để đăng nhập.

Kết luận

Bằng cách làm theo các bước trong bài viết này, bạn có thể kết nối SSH với Raspberry Pi một cách dễ dàng. SSH là một cách an toàn và hiệu quả để quản lý Raspberry Pi từ xa.

English

How to SSH into Raspberry Pi: The Easy and Secure Way

Raspberry Pi is a small, versatile computer that can be used for a variety of purposes, from programming and machine learning to IoT. To manage your Raspberry Pi remotely, you can use the SSH (Secure Shell) protocol. SSH is a secure network protocol that allows you to connect to another computer and control it remotely.

In this article, we will show you how to connect to Raspberry Pi using SSH. We will cover the steps necessary to enable SSH on Raspberry Pi, how to install an SSH client on your computer, and how to connect to Raspberry Pi.

Enabling SSH on Raspberry Pi

By default, SSH is disabled on Raspberry Pi. To enable SSH, follow these steps:

Connect your Raspberry Pi to a monitor, keyboard, and mouse.

Boot up your Raspberry Pi.

Open a web browser and navigate to the IP address of your Raspberry Pi.

Log in to your Raspberry Pi using your username and password.

Hướng Dẫn SSH Raspberry Pi: Bí Quyết Kết Nối Đơn Giản và An Toàn

Leave a Reply

All in one