Hướng Dẫn Sử Dụng Runway: Xóa Chi Tiết Trong Video Như Chuyên Gia!

Tiếng Việt

Runway là một ứng dụng chỉnh sửa video trực tuyến miễn phí, cho phép người dùng thêm, xóa hoặc thay đổi các chi tiết trong video một cách dễ dàng và nhanh chóng. Một trong những tính năng nổi bật của Runway là xóa chi tiết trong video, bạn có thể dễ dàng loại bỏ những vật thể hoặc người không mong muốn mà vẫn giữ được khung cảnh nguyên vẹn.

Cách xóa chi tiết trong video bằng Runway

Để xóa chi tiết trong video bằng Runway, bạn thực hiện theo các bước sau:

Truy cập trang web của Runway và đăng nhập vào tài khoản của bạn.

Tải video lên Runway.

Chọn chi tiết cần xóa trong video.

Nhấp vào nút “Xóa”.

Runway sẽ tự động xóa chi tiết đã chọn khỏi video. Bạn có thể xem trước kết quả trước khi lưu video.

Một số mẹo để xóa chi tiết trong video bằng Runway

Chọn chi tiết cần xóa càng chính xác càng tốt. Điều này sẽ giúp Runway xóa chi tiết một cách chính xác hơn.

Sử dụng tính năng “Tiền cảnh” để xác định chi tiết cần xóa. Tính năng này sẽ giúp bạn dễ dàng chọn chi tiết cần xóa hơn.

Nếu chi tiết cần xóa có kích thước nhỏ, bạn có thể sử dụng tính năng “Lọc” để phóng to chi tiết đó.

Một số lưu ý khi xóa chi tiết trong video bằng Runway

Runway có thể xóa các chi tiết trong video một cách chính xác, nhưng đôi khi cũng có thể xảy ra lỗi. Bạn nên xem trước kết quả trước khi lưu video để đảm bảo rằng chi tiết đã được xóa chính xác.

Runway không thể xóa các chi tiết có màu sắc hoặc kết cấu tương tự như khung cảnh xung quanh.

Tiếng Anh

Runway is a free online video editing application that allows users to add, delete, or change details in videos easily and quickly. One of the standout features of Runway is the ability to remove details in videos, allowing you to easily remove unwanted objects or people while still keeping the original scene intact.

How to remove details in videos using Runway

To remove details in videos using Runway, follow these steps:

Go to the Runway website and log in to your account.

Upload the video to Runway.

Select the detail you want to remove in the video.

Click the “Delete” button.

Runway will automatically remove the selected detail from the video. You can preview the results before saving the video.

Tips for removing details in videos using Runway

Select the detail you want to remove as accurately as possible. This will help Runway remove the detail more accurately.

Use the “Foreground” feature to identify the detail you want to remove. This feature will make it easier for you to select the detail you want to remove.

If the detail you want to remove is small, you can use the “Zoom” feature to enlarge the detail.

Things to keep in mind when removing details in videos using Runway

Runway can remove details in videos accurately, but there may be occasional errors. You should preview the results before saving the video to ensure that the detail is removed accurately.

Runway cannot remove details that have a similar color or texture to the surrounding scene.

Kết luận

Runway là một ứng dụng chỉnh sửa video tuyệt vời, cho phép người dùng xóa chi tiết trong video một cách dễ dàng và nhanh chóng. Với các tính năng và mẹo được chia sẻ trong bài viết này, bạn có thể xóa chi tiết trong video như một chuyên gia!

Hướng Dẫn Sử Dụng Runway: Xóa Chi Tiết Trong Video Như Chuyên Gia!

Leave a Reply

All in one