Hướng dẫn tạo tài khoản Amazon – Amazon Account Creation Guide

Tạo tài khoản Amazon là bước quan trọng để bạn trải nghiệm mua sắm trực tuyến tiện lợi trên một trong những trang web mua sắm lớn nhất thế giới. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách tạo tài khoản Amazon một cách dễ dàng và nhanh chóng, bằng cách sử dụng hai ngôn ngữ: Tiếng Việt và Tiếng Anh.

Tiếng Việt:

Để bắt đầu, bạn có thể làm theo các bước sau:

Truy cập trang web Amazon: Truy cập trang chính thức của Amazon tại www.amazon.com.

Chọn “Tạo tài khoản Amazon”: Trên trang chính, bạn sẽ thấy nút “Tạo tài khoản Amazon”. Bạn hãy nhấp vào nút này.

Điền thông tin cá nhân: Bạn sẽ cần nhập các thông tin cá nhân như tên, địa chỉ email và mật khẩu. Hãy chắc chắn rằng bạn nhập thông tin chính xác.

Xác nhận mật khẩu: Sau khi nhập mật khẩu, bạn sẽ được yêu cầu xác nhận lại mật khẩu để đảm bảo tính bảo mật.

Điền thông tin giao hàng: Bạn cần cung cấp địa chỉ giao hàng của bạn. Amazon sẽ sử dụng thông tin này để giao hàng cho bạn.

Chọn phương thức thanh toán: Bạn có thể thêm thông tin thanh toán của mình, ví dụ như thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, để dễ dàng thanh toán cho các đơn hàng của bạn.

Hoàn thành đăng ký: Kiểm tra lại tất cả thông tin bạn đã cung cấp và nhấp vào nút “Hoàn thành đăng ký” để tạo tài khoản.

Tiếng Anh:

Creating an Amazon account is an essential step to enjoy convenient online shopping on one of the world’s largest e-commerce platforms. This article will guide you through the process of creating an Amazon account in an easy and quick way, using two languages: Vietnamese and English.

English:

To get started, you can follow these steps:

Access the Amazon website: Visit the official Amazon website at www.amazon.com.

Select “Create Amazon Account”: On the homepage, you’ll see the “Create Amazon Account” button. Click on this button.

Provide personal information: You’ll need to enter personal information such as your name, email address, and password. Make sure you enter accurate information.

Confirm the password: After entering your password, you’ll be asked to confirm it to ensure security.

Enter shipping information: You’ll need to provide your shipping address. Amazon will use this information to deliver your orders.

Choose a payment method: You can add your payment information, such as credit or debit cards, for easy payment of your orders.

Complete the registration: Double-check all the information you’ve provided and click on the “Complete Registration” button to create your account.

Tạo tài khoản Amazon chưa bao giờ dễ dàng như vậy! Bạn đã sẵn sàng bắt đầu mua sắm trực tuyến trên Amazon và khám phá hàng ngàn sản phẩm đa dạng.

hướng dẫn tạo tài khoản amazon

Leave a Reply

All in one