Title: Hướng dẫn xin GTIN Exemption cho Store (How to Request a GTIN Exemption for Your Store)

Introduction (Giới thiệu):

Bạn đang kinh doanh trực tuyến và muốn biết cách xin GTIN Exemption cho cửa hàng của mình? Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách thực hiện điều này một cách dễ hiểu. Chúng tôi sẽ giải thích cụ thể về GTIN Exemption, cung cấp hướng dẫn từng bước và giúp bạn nắm rõ quy trình này bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh.

What Is a GTIN? (GTIN là gì?)

GTIN stands for Global Trade Item Number, which is a unique identifier for products. These numbers include UPC, EAN, and other similar barcodes.

GTIN là viết tắt của “Global Trade Item Number,” một mã số duy nhất được sử dụng để nhận diện sản phẩm. Các loại mã GTIN bao gồm UPC, EAN và các mã vạch tương tự khác.

Why Do You Need a GTIN? (Tại sao bạn cần có GTIN?)

GTINs help Google and other online marketplaces identify and list your products correctly.

GTINs giúp Google và các sàn thương mại điện tử khác nhận diện và đăng ký sản phẩm của bạn một cách chính xác.

When Can You Request a GTIN Exemption? (Khi nào bạn có thể yêu cầu miễn GTIN?)

You can request a GTIN exemption if your products don’t have a GTIN, or if they are custom-made or vintage.

Bạn có thể yêu cầu miễn GTIN nếu sản phẩm của bạn không có GTIN hoặc nếu chúng là sản phẩm tùy chỉnh hoặc cổ điển.

Steps to Request a GTIN Exemption (Các bước để yêu cầu miễn GTIN)

Sign in to Your Google Merchant Center Account (Đăng nhập vào tài khoản Google Merchant Center của bạn)

If you don’t have an account, create one first.

Nếu bạn chưa có tài khoản, hãy tạo một tài khoản trước.

Go to “Products” > “Feeds” (Chuyển đến “Sản phẩm” > “Dữ liệu sản phẩm”)

Select the feed that contains your products.

Select a Product That Needs an Exemption (Chọn một sản phẩm cần miễn GTIN)

Click on the product that requires a GTIN exemption.

Choose “Request GTIN Exemption” (Chọn “Yêu cầu miễn GTIN”)

Provide the necessary details and reasons for the exemption request.

Submit Your Request (Gửi yêu cầu của bạn)

Review your request and click “Submit.”

What Happens Next? (Sau khi nộp yêu cầu làm gì tiếp theo?)

Google will review your request, and if approved, your product will be exempted from the GTIN requirement.

Google sẽ xem xét yêu cầu của bạn, và nếu được chấp nhận, sản phẩm của bạn sẽ được miễn GTIN.

Conclusion (Kết luận):

Xin GTIN Exemption cho cửa hàng của bạn không phải là điều khó khăn. Bài viết này đã hướng dẫn bạn qua từng bước để thực hiện điều này. Hãy nhớ rằng GTINs giúp cải thiện khả năng nhận diện sản phẩm của bạn trên các sàn thương mại điện tử, và bạn chỉ nên yêu cầu miễn GTIN nếu sản phẩm của bạn không thể có mã số này.

Nếu bạn cần sự hỗ trợ hoặc có bất kỳ câu hỏi nào về việc xin GTIN Exemption, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi rất sẵn lòng giúp bạn thành công trong kinh doanh trực tuyến của mình.

Hướng dẫn xin GTIN Exemption cho Store

Leave a Reply

All in one