Title: Hướng dẫn xóa đánh giá xấu trên Amazon – How to Remove Negative Reviews on Amazon

Việt Nam – Tiếng Việt:

Amazon là một trong những trang web mua sắm lớn nhất trên thế giới, và việc quản lý đánh giá sản phẩm của bạn trên nền tảng này rất quan trọng. Đánh giá xấu có thể ảnh hưởng đến danh tiếng của bạn và khả năng bán hàng. Vậy làm thế nào để xóa đánh giá xấu trên Amazon? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu.

 1. Liên hệ với người viết đánh giá:
 2. Trước khi bước vào quy trình xóa đánh giá, hãy thử liên hệ trực tiếp với người viết đánh giá xấu. Hãy cố gắng giải quyết vấn đề của họ một cách hợp lý và xin họ xóa đánh giá nếu họ đã thay đổi ý kiến.
 3. 2. Sử dụng chức năng “Báo cáo lạm dụng”:
 4. Amazon có một chức năng “Báo cáo lạm dụng” cho phép bạn báo cáo đánh giá vi phạm các quy định của họ. Nếu đánh giá chứa thông tin sai lệch hoặc bất hợp pháp, hãy sử dụng chức năng này.
 5. 3. Thực hiện quy trình kiểm duyệt đánh giá:
 6. Amazon thường kiểm tra đánh giá để đảm bảo tính xác thực và công bằng. Nếu bạn cho rằng đánh giá của bạn bị vi phạm, hãy yêu cầu Amazon xem xét lại.
 7. 4. Sử dụng dịch vụ bên ngoài:
 8. Nếu các biện pháp trên không hiệu quả, bạn có thể xem xét việc thuê các dịch vụ chuyên nghiệp để giúp bạn quản lý đánh giá của mình trên Amazon.
 9. 5. Làm tốt hơn và thu hút đánh giá tích cực:
 10. Để ngăn đánh giá xấu trở thành vấn đề, hãy luôn cung cấp sản phẩm và dịch vụ tốt. Hãy thúc đẩy đánh giá tích cực bằng cách tương tác với khách hàng và yêu cầu họ đánh giá sản phẩm sau mua hàng.
 11. Tiếng Anh – English:
 12. Amazon is one of the world’s largest online marketplaces, and managing your product reviews on this platform is crucial. Negative reviews can impact your reputation and sales potential. So, how can you remove negative reviews on Amazon? Let’s find out.
 13. 1. Contact the reviewer:
 14. Before jumping into the review removal process, try reaching out directly to the person who left the negative review. Attempt to resolve their issue amicably and kindly ask them to consider removing the review if they’ve had a change of heart.
 15. 2. Use the “Report Abuse” feature:
 16. Amazon provides a “Report Abuse” feature that allows you to report reviews that violate their guidelines. If a review contains inaccurate or unlawful information, make use of this feature.
 17. 3. Go through the review moderation process:
 18. Amazon routinely checks reviews to ensure authenticity and fairness. If you believe your review has been unfairly violated, request Amazon to reevaluate it.
 19. 4. Consider external services:
 20. If the above steps prove ineffective, you may consider hiring professional services to help manage your Amazon reviews.
 21. 5. Excel and attract positive reviews:
 22. To prevent negative reviews from becoming an issue, always deliver excellent products and services. Encourage positive reviews by engaging with customers and requesting product feedback after their purchase.
 23. Bằng cách tuân thủ các hướng dẫn này và chăm sóc khách hàng của bạn, bạn có thể tạo được danh tiếng tích cực trên Amazon và giảm thiểu tác động của đánh giá xấu đối với doanh nghiệp của mình.
Hướng dẫn xóa đánh giá xấu trên Amazon

Leave a Reply

All in one