Kết Quả Đã Sắp XếpBí Quyết Đơn Giản: Hướng Dẫn Tìm Mật Khẩu Bitlocker trên Windows

Bí quyết đơn giản: Hướng dẫn tìm mật khẩu Bitlocker trên Windows

Tiếng Việt

BitLocker là một tính năng mã hóa được tích hợp sẵn trong Windows giúp bảo vệ dữ liệu khỏi truy cập trái phép. Khi bạn bật BitLocker, bạn sẽ cần nhập mật khẩu hoặc mã khôi phục để mở khóa ổ đĩa đã mã hóa. Nếu bạn quên mật khẩu hoặc mã khôi phục, bạn sẽ không thể truy cập dữ liệu của mình.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tìm mật khẩu Bitlocker trên Windows. Có hai cách để làm điều này:

 1. Tìm mật khẩu Bitlocker từ khóa khôi phục
 2. Khóa khôi phục BitLocker là một chuỗi 48 chữ số được tạo khi bạn bật BitLocker. Khóa này được sử dụng để mở khóa ổ đĩa đã mã hóa nếu bạn quên mật khẩu.
 3. Để tìm mật khẩu Bitlocker từ khóa khôi phục, hãy làm theo các bước sau:
 4. Mở ứng dụng Cài đặt.
 5. Nhấp vào Tùy chọn bảo mật.
 6. Nhấp vào BitLocker.
 7. Chọn ổ đĩa đã mã hóa.
 8. Nhấp vào Tìm khóa khôi phục.
 9. Khóa khôi phục sẽ được hiển thị trên màn hình.
 10. 2. Tìm mật khẩu Bitlocker từ tài khoản Microsoft
 11. Nếu bạn đã lưu khóa khôi phục BitLocker vào tài khoản Microsoft của mình, bạn có thể tìm thấy nó từ trang web của Microsoft.
 12. Để tìm mật khẩu Bitlocker từ tài khoản Microsoft, hãy làm theo các bước sau:
 13. Truy cập trang web của Microsoft.
 14. Đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của bạn.
 15. Nhấp vào Khóa khôi phục BitLocker.
 16. Khóa khôi phục sẽ được hiển thị trên màn hình.
 17. Lưu ý: Nếu bạn không thể tìm thấy khóa khôi phục BitLocker của mình, bạn có thể sử dụng công cụ khôi phục BitLocker của bên thứ ba. Tuy nhiên, các công cụ này thường có giá khá cao.
 18. English
 19. How to find BitLocker password on Windows
 20. BitLocker is an encryption feature built into Windows that helps protect your data from unauthorized access. When you enable BitLocker, you will need to enter a password or recovery key to unlock the encrypted drive. If you forget your password or recovery key, you will not be able to access your data.
 21. In this article, we will show you how to find your BitLocker password on Windows. There are two ways to do this:
 22. 1. Find your BitLocker password from the recovery key
 23. The BitLocker recovery key is a 48-digit string that is created when you enable BitLocker. This key is used to unlock the encrypted drive if you forget your password.
 24. To find your BitLocker password from the recovery key, follow these steps:
 25. Open the Settings app.
 26. Click Security options.
 27. Click BitLocker.
 28. Select the encrypted drive.
 29. Click Find recovery key.
 30. The recovery key will be displayed on the screen.
 31. 2. Find your BitLocker password from your Microsoft account
 32. If you saved your BitLocker recovery key to your Microsoft account, you can find it from the Microsoft website.
 33. To find your BitLocker password from your Microsoft account, follow these steps:
 34. Go to the Microsoft website.
 35. Sign in with your Microsoft account.
 36. Click BitLocker recovery key.
 37. The recovery key will be displayed on the screen.
 38. Note: If you cannot find your BitLocker recovery key, you can use a third-party BitLocker recovery tool. However, these tools are often quite expensive.
 39. Conclusion
 40. We hope this article has helped you find your BitLocker password on Windows. If you have any questions, please leave a comment below.

Leave a Comment

All in one