Tính năng độc đáo của Windows 10 20H1 Mùa Xuân 2020

Windows 10 20H1 là bản cập nhật lớn thứ 20 của Windows 10, được phát hành vào tháng 5 năm 2020. Bản cập nhật này bao gồm một số tính năng mới và cải tiến đáng chú ý, giúp người dùng trải nghiệm Windows 10 tốt hơn.

Tính năng độc đáo

Dưới đây là một số tính năng độc đáo của Windows 10 20H1:

Windows Update mới

Windows Update trong phiên bản 20H1 đã được cải thiện đáng kể, giúp người dùng dễ dàng quản lý các bản cập nhật hơn. Giờ đây, người dùng có thể chọn cài đặt các bản cập nhật theo nhu cầu, thay vì phải cài đặt tất cả các bản cập nhật một cách tự động.

Chế độ Focus Assist mới

Chế độ Focus Assist là một tính năng giúp người dùng tập trung vào công việc hoặc học tập mà không bị phân tâm bởi các thông báo. Trong phiên bản 20H1, chế độ Focus Assist đã được cải thiện với các tính năng mới như:

 • **Chế độ Focus Assist nâng cao**
 •     * Cho phép người dùng chọn các ứng dụng và người dùng cụ thể để không bị làm phiền.
 •     * Cho phép người dùng tạo lịch trình cho chế độ Focus Assist.
 • * **Chế độ Focus Assist cho trò chơi**
 •     * Tự động bật chế độ Focus Assist khi người dùng chơi trò chơi.
 • Tính năng ẩn ứng dụng
 • Tính năng ẩn ứng dụng cho phép người dùng ẩn các ứng dụng khỏi màn hình Start và thanh tác vụ. Điều này giúp người dùng giữ cho màn hình của họ gọn gàng và ngăn nắp.
 • Tính năng chụp ảnh màn hình nhanh hơn
 • Tính năng chụp ảnh màn hình trong phiên bản 20H1 đã được cải thiện đáng kể. Giờ đây, người dùng có thể chụp ảnh màn hình bằng cách nhấn nút PrtSc trên bàn phím.
 • Tính năng Microsoft Edge mới
 • Microsoft Edge trong phiên bản 20H1 đã được cải thiện với các tính năng mới như:
 • * **Tính năng đọc bằng giọng nói**
 •     * Cho phép người dùng nghe nội dung trang web được đọc to.
 • * **Tính năng thu nhỏ trang web**
 •     * Cho phép người dùng thu nhỏ trang web thành một cửa sổ nhỏ để dễ dàng đọc.
 • Tính năng khác
 • Ngoài các tính năng độc đáo trên, Windows 10 20H1 cũng bao gồm một số tính năng và cải tiến khác, bao gồm:
 • Tính năng bảo mật được cải thiện
 • Tính năng hiệu suất được cải thiện
 • Tính năng hỗ trợ ngôn ngữ mới
 • Kết luận
 • Windows 10 20H1 là bản cập nhật lớn mang đến nhiều tính năng và cải tiến mới cho người dùng. Nếu bạn đang sử dụng Windows 10, hãy cập nhật lên bản 20H1 để trải nghiệm những tính năng mới này.
 • English version
 • Unique features of Windows 10 20H1 Spring 2020
 • Windows 10 20H1 is the 20th major update of Windows 10, released in May 2020. This update includes a number of new and notable features that make the Windows 10 experience better for users.
 • Unique features
 • Here are some of the unique features of Windows 10 20H1:
 • New Windows Update
 • Windows Update in version 20H1 has been significantly improved, making it easier for users to manage updates. Now, users can choose to install updates as needed, instead of having to install all updates automatically.
 • New Focus Assist mode
 • Focus Assist is a feature that helps users focus on work or study without being distracted by notifications. In version 20H1, Focus Assist has been improved with new features such as:
 • * **Enhanced Focus Assist mode**
 •     * Allows users to choose specific apps and users to not be disturbed.
 •     * Allows users to create schedules for Focus Assist.
 • * **Focus Assist mode for games**
 •     * Automatically turns on Focus Assist when users play games.
 • App hiding feature
 • The app hiding feature allows users to hide apps from the Start menu and taskbar. This helps users keep
Khám Phá Ngay Tính Năng Độc Đáo của Windows 10 20H1 Mùa Xuân 2020!

Leave a Reply

All in one