Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn cách khôi phục và bảo vệ tài khoản mua sắm trên Amazon một cách hiệu quả.

Tiếng Việt:

Việc sử dụng tài khoản mua sắm trên Amazon đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Tuy nhiên, đôi khi có thể xảy ra tình huống bạn bị khóa tài khoản hoặc gặp nguy cơ bị xâm nhập. Dưới đây là một số cách để khôi phục và bảo vệ tài khoản Amazon của bạn.

 1. Khôi phục tài khoản:
 2. Đầu tiên, hãy truy cập trang web chính thức của Amazon và thử đăng nhập vào tài khoản của bạn.
 3. Nếu bạn quên mật khẩu, bạn có thể chọn tùy chọn “Quên mật khẩu” để đặt lại mật khẩu mới. Amazon sẽ gửi một liên kết đặt lại mật khẩu đến địa chỉ email đã đăng ký của bạn.
 4. Nếu bạn bị khóa tài khoản vì lý do bảo mật, bạn nên liên hệ với dịch vụ khách hàng của Amazon để được hỗ trợ. Họ sẽ hướng dẫn bạn thông qua quy trình khôi phục tài khoản.
 5. 2. Bảo vệ tài khoản:
 6. Sử dụng mật khẩu mạnh: Đảm bảo rằng mật khẩu của bạn bao gồm cả chữ cái, số và ký tự đặc biệt. Tránh sử dụng thông tin cá nhân như tên, ngày sinh hoặc địa chỉ làm mật khẩu.
 7. Kích hoạt xác thực hai yếu tố: Amazon cung cấp tính năng xác thực hai yếu tố để tăng cường bảo mật. Hãy kích hoạt nó để đảm bảo rằng người dùng khác không thể truy cập vào tài khoản của bạn mà không có mã xác thực.
 8. Theo dõi hoạt động tài khoản: Xem xét việc sử dụng tính năng thông báo để nhận thông tin về mọi hoạt động liên quan đến tài khoản của bạn.
 9. Nhớ luôn giữ tài khoản Amazon của bạn an toàn và bảo mật để đảm bảo mua sắm trực tuyến một cách an tâm.
 10. English:
 11. Using an Amazon shopping account has become an indispensable part of our daily lives. However, sometimes situations may arise where you find your account locked or at risk of being compromised. Below are some ways to recover and secure your Amazon account effectively.
 12. 1. Account Recovery:
 13. First, access the official Amazon website and attempt to log into your account.
 14. If you’ve forgotten your password, you can choose the “Forgot Password” option to reset your password. Amazon will send a password reset link to your registered email address.
 15. If your account is locked for security reasons, you should contact Amazon’s customer service for assistance. They will guide you through the account recovery process.
 16. 2. Account Security:
 17. Use a strong password: Ensure that your password includes both letters, numbers, and special characters. Avoid using personal information such as names, birthdays, or addresses as your password.
 18. Enable two-factor authentication: Amazon offers two-factor authentication to enhance security. Activate it to ensure that unauthorized users cannot access your account without a verification code.
 19. Monitor account activity: Consider using the notification feature to receive information about all activities related to your account.
 20. Always remember to keep your Amazon account safe and secure to ensure worry-free online shopping.
Khóa tài khoản mua sắm trên Amazon: Cách khôi phục và bảo vệ

Leave a Reply

All in one