Khôi phục dữ liệu miễn phí bằng phần mềm khôi phục dữ liệu

Khôi phục dữ liệu miễn phí bằng phần mềm khôi phục dữ liệu

Tiếng Việt

Trong quá trình sử dụng máy tính, điện thoại, ổ cứng, thẻ nhớ,… đôi khi chúng ta sẽ vô tình xóa mất dữ liệu quan trọng. Nếu dữ liệu đó không được sao lưu lại, chúng ta sẽ rất khó lấy lại. Tuy nhiên, có một số phần mềm khôi phục dữ liệu miễn phí có thể giúp bạn lấy lại dữ liệu đã xóa.

Các phần mềm khôi phục dữ liệu miễn phí

Có rất nhiều phần mềm khôi phục dữ liệu miễn phí trên thị trường. Dưới đây là một số phần mềm phổ biến:

Recuva là một phần mềm khôi phục dữ liệu miễn phí và dễ sử dụng. Nó có thể khôi phục dữ liệu từ nhiều thiết bị lưu trữ khác nhau, bao gồm ổ cứng, USB, thẻ nhớ,…

Disk Drill là một phần mềm khôi phục dữ liệu miễn phí với nhiều tính năng mạnh mẽ. Nó có thể khôi phục dữ liệu từ các thiết bị bị hỏng hoặc định dạng.

EaseUS Data Recovery Wizard Free là một phần mềm khôi phục dữ liệu miễn phí với giao diện trực quan. Nó có thể khôi phục dữ liệu từ nhiều định dạng file khác nhau.

Cách khôi phục dữ liệu bằng phần mềm miễn phí

Để khôi phục dữ liệu bằng phần mềm miễn phí, bạn thực hiện các bước sau:

Tải và cài đặt phần mềm khôi phục dữ liệu miễn phí trên máy tính của bạn.

Chạy phần mềm và chọn thiết bị lưu trữ có dữ liệu bị xóa.

Chạy quét để tìm kiếm dữ liệu bị xóa.

Xem trước dữ liệu bị xóa và chọn dữ liệu bạn muốn khôi phục.

Khôi phục dữ liệu.

Lưu ý khi khôi phục dữ liệu bằng phần mềm miễn phí

Đừng sử dụng thiết bị lưu trữ có dữ liệu bị xóa sau khi bạn xóa dữ liệu. Điều này có thể khiến dữ liệu bị xóa vĩnh viễn.

Sử dụng phần mềm khôi phục dữ liệu càng sớm càng tốt. Điều này sẽ giúp bạn tăng khả năng khôi phục dữ liệu.

Thử nghiệm phần mềm khôi phục dữ liệu trên một thiết bị lưu trữ khác trước khi sử dụng nó trên thiết bị có dữ liệu bị xóa. Điều này sẽ giúp bạn tránh làm mất dữ liệu còn lại trên thiết bị.

Tiếng Anh

How to recover data for free with free data recovery software

In the process of using computers, phones, hard drives, memory cards, etc., we sometimes accidentally delete important data. If the data is not backed up, it will be very difficult to get it back. However, there are some free data recovery software that can help you get back deleted data.

Free data recovery software

There are many free data recovery software on the market. Here are some popular ones:

Recuva is a free and easy-to-use data recovery software. It can recover data from various storage devices, including hard drives, USB drives, memory cards, etc.

Disk Drill is a free data recovery software with powerful features. It can recover data from damaged or formatted devices.

EaseUS Data Recovery Wizard Free is a free data recovery software with a user-friendly interface. It can recover data from various file formats.

How to recover data with free software

To recover data with free software, follow these steps:

Download and install the free data recovery software on your computer.

Run the software and select the storage device that contains the deleted data.

Run a scan to find deleted data.

Preview the deleted data and select the data you want to recover.

Recover the data.

Tips for recovering data with free software

Do not use the storage device that contains the deleted data after you delete the data. This could permanently erase the deleted data.

Use data recovery software as soon as possible. This will increase your chances of recovering the data.

Test the data recovery software on a different storage device before using it on the device that contains the deleted data. This will help you avoid losing the remaining data on the device.

Leave a Comment

All in one