Kiếm tiền dạy tiếng Anh cho trẻ em Trung Quốc trực tuyến

Tiếng Anh là ngôn ngữ phổ biến nhất thế giới và nhu cầu học tiếng Anh ở Trung Quốc ngày càng tăng cao. Điều này tạo ra cơ hội cho những người có khả năng tiếng Anh tốt có thể kiếm tiền dạy tiếng Anh cho trẻ em Trung Quốc trực tuyến.

Dưới đây là một số công ty tuyển dụng toàn cầu cung cấp cơ hội dạy tiếng Anh cho trẻ em Trung Quốc trực tuyến:

 1. VIPKid
 2. VIPKid là một trong những công ty dạy tiếng Anh trực tuyến hàng đầu thế giới. Công ty này cung cấp các lớp học trực tuyến một kèm một cho trẻ em từ 4-12 tuổi ở Trung Quốc.
 3. Để làm việc cho VIPKid, bạn cần có bằng cấp tiếng Anh và kinh nghiệm giảng dạy. Bạn cũng cần có khả năng sử dụng Zoom để giảng dạy trực tuyến.
 4. 2. Magic Ears
 5. Magic Ears là một công ty dạy tiếng Anh trực tuyến khác cũng cung cấp các lớp học trực tuyến một kèm một cho trẻ em ở Trung Quốc.
 6. Yêu cầu để làm việc cho Magic Ears tương tự như VIPKid. Bạn cần có bằng cấp tiếng Anh và kinh nghiệm giảng dạy. Bạn cũng cần có khả năng sử dụng Zoom để giảng dạy trực tuyến.
 7. 3. DadaABC
 8. DadaABC là một công ty dạy tiếng Anh trực tuyến khác cung cấp các lớp học trực tuyến một kèm một và nhóm cho trẻ em ở Trung Quốc.
 9. Yêu cầu để làm việc cho DadaABC tương tự như VIPKid và Magic Ears. Bạn cần có bằng cấp tiếng Anh và kinh nghiệm giảng dạy. Bạn cũng cần có khả năng sử dụng Zoom để giảng dạy trực tuyến.
 10. 4. GoGoKid
 11. GoGoKid là một công ty dạy tiếng Anh trực tuyến khác cung cấp các lớp học trực tuyến một kèm một cho trẻ em ở Trung Quốc.
 12. Yêu cầu để làm việc cho GoGoKid tương tự như VIPKid, Magic Ears và DadaABC. Bạn cần có bằng cấp tiếng Anh và kinh nghiệm giảng dạy. Bạn cũng cần có khả năng sử dụng Zoom để giảng dạy trực tuyến.
 13. 5. Whales English
 14. Whales English là một công ty dạy tiếng Anh trực tuyến cung cấp các lớp học trực tuyến nhóm cho trẻ em ở Trung Quốc.
 15. Yêu cầu để làm việc cho Whales English tương tự như các công ty khác. Bạn cần có bằng cấp tiếng Anh và kinh nghiệm giảng dạy. Bạn cũng cần có khả năng sử dụng Zoom để giảng dạy trực tuyến.
 16. Ngoài ra, còn có rất nhiều công ty dạy tiếng Anh trực tuyến khác cung cấp cơ hội dạy tiếng Anh cho trẻ em Trung Quốc. Bạn có thể tìm kiếm thông tin về các công ty này trên internet.
 17. Dưới đây là một số mẹo để giúp bạn kiếm tiền dạy tiếng Anh cho trẻ em Trung Quốc trực tuyến:
 18. Tạo hồ sơ cá nhân hấp dẫn. Hồ sơ cá nhân của bạn là điều đầu tiên mà nhà tuyển dụng sẽ nhìn thấy. Hãy đảm bảo rằng hồ sơ của bạn được viết tốt và cung cấp đầy đủ thông tin về kinh nghiệm và kỹ năng của bạn.
 19. Tạo video giới thiệu. Video giới thiệu là một cách tuyệt vời để nhà tuyển dụng có thể tìm hiểu thêm về bạn. Hãy chuẩn bị một video giới thiệu ngắn gọn và hấp dẫn về bản thân và lý do bạn muốn dạy tiếng Anh cho trẻ em Trung Quốc.
 20. Tham gia các cuộc phỏng vấn. Khi bạn nhận được lời mời phỏng vấn, hãy chuẩn bị kỹ lưỡng. Hãy luyện tập trả lời các câu hỏi phỏng vấn phổ biến và thể hiện sự nhiệt tình của bạn đối với công việc.
 21. Nếu bạn có khả năng tiếng Anh tốt và có kinh nghiệm giảng dạy, bạn có thể kiếm tiền dạy tiếng Anh cho trẻ em Trung Quốc trực tuyến. Đây là một công việc linh hoạt và có thể mang lại thu nhập tốt.
 22. English
 23. Make money teaching English to Chinese children online
 24. English is the most popular language in the world and the demand for English learning in China is growing rapidly. This creates an opportunity for people with good English skills to make money teaching English to Chinese children online.
 25. Here are some global recruiting companies that offer opportunities to teach English to Chinese children online:
 26. 1. VIPKid
 27. VIPKid is one of the leading online English teaching companies in the world. The company offers one-on-one online classes for children aged 4-12 in China.
 28. **To work for VIPKid, you need to have a bachelor’s
Kiếm tiền dạy tiếng Anh cho trẻ em Trung Quốc trực tuyến – Danh sách các công ty tuyển dụng toàn cầu

Leave a Reply

All in one