Kiếm tiền từ việc chụp ảnh trên Shutterstock – Hướng dẫn cho người mới bắt đầu

Kiếm tiền từ việc chụp ảnh trên Shutterstock – Hướng dẫn cho người mới bắt đầu

Shutterstock là một trong những trang web bán ảnh trực tuyến lớn nhất thế giới, với hơn 1 tỷ lượt tải xuống mỗi năm. Đây là một cơ hội tuyệt vời để các nhiếp ảnh gia, cả chuyên nghiệp và nghiệp dư, kiếm tiền từ những bức ảnh của họ.

Bắt đầu kiếm tiền từ Shutterstock

Để bắt đầu kiếm tiền từ Shutterstock, bạn cần tạo một tài khoản và tải lên các bức ảnh của mình. Shutterstock có các yêu cầu cụ thể đối với hình ảnh, chẳng hạn như chất lượng, kích thước và độ phân giải. Bạn có thể tìm hiểu thêm về các yêu cầu này trên trang web của Shutterstock.

Sau khi bạn đã tải lên các bức ảnh của mình, chúng sẽ được kiểm duyệt bởi các chuyên gia của Shutterstock. Nếu các bức ảnh của bạn đáp ứng các tiêu chuẩn, chúng sẽ được chấp thuận và bắt đầu được bán trên trang web.

Tạo thu nhập từ ảnh của bạn

Shutterstock trả cho bạn một khoản hoa hồng cho mỗi lần hình ảnh của bạn được mua. Hoa hồng phụ thuộc vào một số yếu tố, bao gồm loại hình ảnh, chất lượng hình ảnh và nhu cầu của thị trường.

Thông thường, hoa hồng cho ảnh tĩnh là khoảng 30%. Hoa hồng cho video và âm thanh cao hơn một chút, khoảng 40%.

Mẹo để kiếm tiền từ Shutterstock

Dưới đây là một số mẹo để giúp bạn kiếm tiền từ Shutterstock:

Tải lên nhiều hình ảnh. Số lượng hình ảnh bạn tải lên càng nhiều, cơ hội bạn kiếm tiền càng cao.

Tìm hiểu về các xu hướng thị trường. Hãy chụp những bức ảnh về các chủ đề đang được quan tâm.

Sử dụng các từ khóa phù hợp. Khi bạn tải lên ảnh, hãy sử dụng các từ khóa mô tả chính xác nội dung của ảnh. Điều này sẽ giúp người mua dễ dàng tìm thấy ảnh của bạn.

Tận dụng các tính năng của Shutterstock. Shutterstock cung cấp một số tính năng có thể giúp bạn kiếm tiền nhiều hơn từ ảnh của mình. Ví dụ, bạn có thể tạo các gói ảnh hoặc bán ảnh theo giấy phép.

Kết luận

Kiếm tiền từ Shutterstock là một cách tuyệt vời để các nhiếp ảnh gia kiếm thêm thu nhập từ đam mê của mình. Với một chút nỗ lực, bạn có thể bắt đầu kiếm tiền từ ảnh của mình ngay hôm nay.

English version

How to Make Money From Photography on Shutterstock – A Guide for Beginners

Shutterstock is one of the largest stock photo websites in the world, with over 1 billion downloads per year. It is a great opportunity for photographers, both professional and amateur, to make money from their photos.

Getting Started

To get started making money from Shutterstock, you need to create an account and upload your photos. Shutterstock has specific requirements for photos, such as quality, size, and resolution. You can learn more about these requirements on Shutterstock’s website.

Once you have uploaded your photos, they will be reviewed by Shutterstock’s experts. If your photos meet the standards, they will be approved and begin being sold on the website.

Making Money from Your Photos

Shutterstock pays you a commission for each time your photo is purchased. The commission depends on a number of factors, including the type of photo, the quality of the photo, and the demand for the market.

Typically, the commission for still images is around 30%. The commission for videos and audio is slightly higher, around 40%.

Tips for Making Money from Shutterstock

Here are a few tips to help you make money from Shutterstock:

Upload a lot of photos. The more photos you upload, the higher your chances of making money.

Learn about market trends. Shoot photos about topics that are in demand.

Use relevant keywords. When you upload photos, use keywords that accurately describe the content of the photo. This will help buyers easily find your photos.

Take advantage of Shutterstock’s features. Shutterstock offers a number of features that can help you make more money from your photos. For example, you can create photo packages or sell photos under a license.

Conclusion

Making money from Shutterstock is a great way for photographers to earn extra income from their passion. With a little effort, you can start making money from your photos today.

Leave a Comment

All in one