Kỹ Thuật Ký Số Với Công Cụ Tạo Chữ Ký Trực Tuyến Miễn Phí

Kỹ thuật ký số với công cụ tạo chữ ký trực tuyến miễn phí

Tiếng Việt

Trong thời đại công nghệ số, chữ ký điện tử đang ngày càng trở nên phổ biến và được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ kinh doanh, thương mại đến hành chính, giáo dục. Chữ ký điện tử là một dạng chữ ký được tạo ra bằng các phương tiện điện tử, có giá trị pháp lý tương đương với chữ ký tay.

Công cụ tạo chữ ký trực tuyến miễn phí

Có rất nhiều công cụ tạo chữ ký trực tuyến miễn phí trên thị trường, cho phép người dùng tạo chữ ký điện tử một cách dễ dàng và nhanh chóng. Một số công cụ tạo chữ ký trực tuyến miễn phí phổ biến bao gồm:

Wikici

Adobe Sign

DocuSign

HelloSign

SignEasy

Các bước tạo chữ ký điện tử với công cụ trực tuyến miễn phí

Để tạo chữ ký điện tử với công cụ trực tuyến miễn phí, bạn cần thực hiện theo các bước sau:

Truy cập trang web của công cụ tạo chữ ký trực tuyến miễn phí mà bạn muốn sử dụng.

Tạo tài khoản và đăng nhập.

Nhấp vào nút “Tạo chữ ký” hoặc “Create Signature”.

Vẽ chữ ký của bạn trên màn hình hoặc tải lên hình ảnh chữ ký của bạn.

Tùy chỉnh chữ ký của bạn theo ý muốn, chẳng hạn như kích thước, màu sắc, phông chữ, v.v.

Lưu chữ ký của bạn.

Lưu ý khi sử dụng chữ ký điện tử

Khi sử dụng chữ ký điện tử, bạn cần lưu ý một số điều sau:

Chữ ký điện tử phải được tạo bởi chính người ký.

Chữ ký điện tử phải được bảo mật.

Chữ ký điện tử phải được sử dụng cho mục đích hợp pháp.

Kết luận

Chữ ký điện tử là một công cụ tiện lợi và an toàn, giúp bạn tiết kiệm thời gian và chi phí khi ký kết các tài liệu điện tử. Việc sử dụng các công cụ tạo chữ ký trực tuyến miễn phí giúp bạn dễ dàng tạo chữ ký điện tử một cách nhanh chóng và dễ dàng.

English

Digital signature techniques with free online signature creation tools

In the digital age, digital signatures are becoming increasingly common and used in a variety of fields, from business, commerce to administration, education. A digital signature is a form of signature created using electronic means, having the same legal value as a handwritten signature.

Free online signature creation tools

There are many free online signature creation tools available on the market, allowing users to create digital signatures easily and quickly. Some popular free online signature creation tools include:

Wikici

Adobe Sign

DocuSign

HelloSign

SignEasy

Steps to create a digital signature with a free online tool

To create a digital signature with a free online tool, follow these steps:

Go to the website of the free online signature creation tool you want to use.

Create an account and sign in.

Click the “Create Signature” or “Create Signature” button.

Draw your signature on the screen or upload an image of your signature.

Customize your signature to your liking, such as size, color, font, etc.

Save your signature.

Notes for using digital signatures

When using digital signatures, you should note the following:

The digital signature must be created by the person signing.

The digital signature must be secure.

The digital signature must be used for legal purposes.

Conclusion

Digital signatures are a convenient and secure tool that can save you time and money when signing electronic documents. Using free online signature creation tools makes it easy to create digital signatures quickly and easily.

Leave a Comment

All in one