Title: How to Fix Inactive Listing Errors – Cách Khắc Phục Lỗi Sản Phẩm Không Hoạt Động

Việt Nam:

Bạn có một danh sách sản phẩm trên trang web của mình, nhưng một số sản phẩm bị hiển thị là “inactive” (không hoạt động) và bạn không biết phải làm gì? Đừng lo lắng! Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách gỡ lỗi inactive listing một cách dễ dàng và nhanh chóng.

 1. Kiểm tra Tình Trạng Sản Phẩm
 2. Trước tiên, bạn cần kiểm tra xem sản phẩm nào đang bị inactive. Điều này có thể được thực hiện bằng cách đăng nhập vào trang quản trị của bạn và kiểm tra danh sách sản phẩm.
 3. 2. Kiểm Tra Các Lỗi Thường Gặp
 4. Sau khi xác định được danh sách sản phẩm inactive, bạn cần kiểm tra các lỗi phổ biến mà có thể gây ra tình trạng này. Các lỗi thường gặp bao gồm:
 5. Thiếu thông tin bắt buộc: Đảm bảo rằng tất cả các trường thông tin cần thiết như tên sản phẩm, giá, mô tả và hình ảnh đều đã được điền đầy đủ và chính xác.
 6. Hết hạn hoặc không khả dụng: Kiểm tra xem sản phẩm có ngày hết hạn hoặc không còn khả dụng không.
 7. Lỗi kỹ thuật: Có thể có các vấn đề kỹ thuật ẩn sau inactive listing. Kiểm tra các thông báo lỗi và sửa chúng.
 8. 3. Sửa Lỗi và Cập Nhật
 9. Sau khi xác định lỗi, hãy sửa chúng ngay lập tức. Điều này có thể bao gồm việc điền thông tin thiếu, cập nhật ngày hết hạn hoặc khắc phục các lỗi kỹ thuật.
 10. 4. Kiểm Tra Lại
 11. Hãy đảm bảo rằng bạn đã kiểm tra lại danh sách sản phẩm inactive sau khi thực hiện các bước sửa lỗi. Điều này đảm bảo rằng tất cả các sản phẩm của bạn đang hoạt động một cách bình thường.
 12. 5. Liên Hệ Với Hỗ Trợ Khách Hàng (Nếu Cần)
 13. Nếu bạn vẫn gặp khó khăn trong việc gỡ lỗi inactive listing, đừng ngần ngại liên hệ với hỗ trợ khách hàng của nền tảng của bạn. Họ sẽ có thể cung cấp sự hỗ trợ và hướng dẫn cụ thể.
 14. Nhớ luôn duyệt web của bạn đều đặn để đảm bảo rằng không có thêm sản phẩm nào bị inactive. Bài viết này hy vọng đã giúp bạn hiểu cách khắc phục lỗi inactive listing một cách hiệu quả và duy trì trang web của bạn trong tình trạng hoạt động tốt.
 15. English:
 16. Do you have a product listing on your website, but some of them are showing as “inactive,” and you don’t know what to do? Don’t worry! In this article, we will guide you on how to fix inactive listing errors easily and quickly.
 17. 1. Check Product Status
 18. First, you need to identify which products are inactive. This can be done by logging into your admin page and checking your product list.
 19. 2. Check Common Issues
 20. After identifying the list of inactive products, you need to check for common issues that could lead to this status. Common issues include:
 21. Missing required information: Ensure that all necessary fields such as product name, price, description, and images are filled out completely and accurately.
 22. Expired or unavailable: Check if the product has an expiration date or is no longer available.
 23. Technical errors: There might be hidden technical issues behind inactive listings. Check for error messages and resolve them.
 24. 3. Fix Errors and Update
 25. Once you’ve identified the errors, fix them immediately. This may involve filling in missing information, updating expiration dates, or addressing technical issues.
 26. 4. Recheck
 27. Make sure you revisit the list of inactive products after completing the error-fixing steps. This ensures that all your products are operating normally.
 28. 5. Contact Customer Support (If Needed)
 29. If you still face difficulties in resolving inactive listing errors, don’t hesitate to contact customer support for your platform. They can provide specific guidance and assistance.
 30. Remember to regularly browse your website to ensure that no additional products become inactive. This article hopes to help you understand how to effectively troubleshoot inactive listing errors and maintain your website in good working order.
Làm sao để gỡ lỗi inactive listing?

Leave a Reply

All in one