Title: Nắm bắt tiềm năng kinh doanh mới trong webinar “Cơ hội bán hàng trên sàn Amazon cho doanh nghiệp Việt Nam”

Bất cứ doanh nghiệp nào ở Việt Nam đều muốn mở rộng thị trường và tìm cách để thúc đẩy doanh số bán hàng. Vào lúc này, có một cơ hội thú vị đang chờ đợi – sàn thương mại điện tử lớn nhất thế giới, Amazon. Chắc chắn rằng việc tiếp cận thị trường toàn cầu qua Amazon sẽ là một bước đi đột phá. Nhưng làm thế nào để bạn có thể tận dụng được cơ hội này?

Nắm Bắt Cơ Hội Với Webinar Độc Đáo

Để giúp các doanh nghiệp Việt Nam tận dụng tiềm năng kinh doanh trên Amazon, một webinar độc đáo và hài hước đã được tổ chức. Hãy chuẩn bị cho mình một cuộc phiêu lưu kinh doanh đầy thú vị, từ Việt Nam tới Amazon!

Vietnamese: Khám phá cách tiếp cận thị trường toàn cầu

Webinar này không chỉ giúp bạn hiểu rõ về cơ hội kinh doanh trên Amazon mà còn cách thức để nắm bắt thị trường toàn cầu. Bạn sẽ được học từ các chuyên gia hàng đầu về cách xây dựng danh tiếng và tiếp cận khách hàng quốc tế. Cùng nhau, chúng ta sẽ thảo luận về những khó khăn có thể gặp phải và cách vượt qua chúng một cách hài hước.

English: Unleash Your Global Potential

If you’ve ever dreamed of expanding your business to international horizons, this webinar is your golden ticket. You’ll not only gain insights into the Amazon business opportunity but also learn the art of building a global brand and reaching international customers. Join us for a witty discussion about the challenges you might encounter and how to overcome them.

Chinese: 发掘全球潜力

如果您曾梦想将您的业务扩展到国际市场,那么这次网络研讨会将是您的黄金门票。您将不仅深入了解亚马逊的商机,还将学会如何建立全球品牌并接触国际客户。加入我们,进行一个风趣的讨论,讨论您可能会遇到的挑战以及如何克服它们。

Webinar Chi Tiết

Thời gian: Ngày 15 tháng 9, 2023, lúc 9 giờ sáng (giờ Việt Nam)

Địa điểm: Trực tuyến – Tham gia từ bất kỳ đâu với một kết nối internet.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh, và Tiếng Trung.

Phí tham gia: Miễn phí

Dự kiến rằng webinar này sẽ là một cơ hội tuyệt vời để kết nối với cộng đồng doanh nghiệp, học hỏi và truyền cảm hứng. Đừng bỏ lỡ cơ hội để mở rộng doanh nghiệp của bạn và trở thành một người tiên phong trong thương mại điện tử quốc tế. Hãy đăng ký ngay hôm nay và chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc hành trình kinh doanh đầy thách thức nhưng cũng vô cùng hài hước trên sàn Amazon!

Nắm bắt tiềm năng kinh doanh mới trong webinar “Cơ hội bán hàng trên sàn Amazon cho doanh nghiệp Việt Nam

Leave a Reply

All in one