Nhận Ngay 1 Chai Nước Ngọt Miễn Phí tại Bách Hóa Xanh: Hướng Dẫn Đơn Giản và Nhanh Chóng!

Tiêu đề: Nhận Ngay 1 Chai Nước Ngọt Miễn Phí tại Bách Hóa Xanh: Hướng Dẫn Đơn Giản và Nhanh Chóng!

Bài viết:

Bách Hóa Xanh là một chuỗi siêu thị mini nổi tiếng ở Việt Nam. Thương hiệu này thường xuyên có các chương trình khuyến mãi hấp dẫn, trong đó có chương trình tặng 1 chai nước ngọt miễn phí khi mua hàng.

Nếu bạn đang tìm cách nhận 1 chai nước ngọt miễn phí tại Bách Hóa Xanh, hãy tham khảo hướng dẫn đơn giản và nhanh chóng sau đây:

Bước 1: Mua hàng tại Bách Hóa Xanh

Điều kiện đầu tiên để nhận 1 chai nước ngọt miễn phí là bạn phải mua hàng tại Bách Hóa Xanh. Bạn có thể mua hàng tại cửa hàng hoặc mua online trên website hoặc ứng dụng của Bách Hóa Xanh.

Bước 2: Tìm sản phẩm nước ngọt khuyến mãi

Hiện tại, Bách Hóa Xanh đang có chương trình khuyến mãi tặng 1 chai nước ngọt miễn phí khi mua sản phẩm nước ngọt thuộc các thương hiệu Coca-Cola, Pepsi, Sprite, Fanta, Mirinda, Sting, 7Up, Yakult,…

Bạn có thể tìm sản phẩm nước ngọt khuyến mãi bằng cách:

Tìm kiếm sản phẩm nước ngọt trên website hoặc ứng dụng của Bách Hóa Xanh.

Tìm sản phẩm nước ngọt có dán nhãn khuyến mãi “Tặng 1 chai nước ngọt miễn phí” tại cửa hàng Bách Hóa Xanh.

Bước 3: Thanh toán

Khi thanh toán, bạn hãy thông báo với nhân viên thu ngân rằng bạn muốn nhận 1 chai nước ngọt miễn phí. Nhân viên thu ngân sẽ đưa cho bạn 1 chai nước ngọt miễn phí.

Lưu ý:

Chương trình khuyến mãi tặng 1 chai nước ngọt miễn phí có thể kết thúc sớm hơn dự kiến.

Mỗi khách hàng chỉ được nhận 1 chai nước ngọt miễn phí cho mỗi đơn hàng.

Kết luận:

Với hướng dẫn đơn giản và nhanh chóng trên đây, bạn có thể dễ dàng nhận 1 chai nước ngọt miễn phí khi mua hàng tại Bách Hóa Xanh. Hãy nhanh tay tham gia chương trình khuyến mãi này để tận hưởng món quà hấp dẫn từ Bách Hóa Xanh nhé!

English version:

Title: Get a Free Bottle of Soda at Bách Hóa Xanh: Easy and Quick Guide!

Article:

Bách Hóa Xanh is a famous mini-supermarket chain in Vietnam. The brand often has attractive promotional programs, including a free bottle of soda for every purchase.

If you are looking for a way to get a free bottle of soda at Bách Hóa Xanh, follow these simple and quick instructions:

Step 1: Buy products at Bách Hóa Xanh

The first condition to get a free bottle of soda is that you must buy products at Bách Hóa Xanh. You can buy products at the store or online on the Bách Hóa Xanh website or app.

Step 2: Find a promotional soda product

Currently, Bách Hóa Xanh is running a promotion to give away a free bottle of soda when purchasing products from the Coca-Cola, Pepsi, Sprite, Fanta, Mirinda, Sting, 7Up, Yakult brands, etc.

You can find promotional soda products by:

Searching for soda products on the Bách Hóa Xanh website or app.

Find a soda product with a promotional label “Free 1 bottle of soda” at the Bách Hóa Xanh store.

Step 3: Payment

When paying, please inform the cashier that you want to receive a free bottle of soda. The cashier will give you a free bottle of soda.

Notes:

The free bottle of soda promotional program may end earlier than expected.

Each customer is only eligible to receive 1 free bottle of soda per order.

Conclusion:

With the simple and quick instructions above, you can easily get a free bottle of soda when shopping at Bách Hóa Xanh. Hurry up and join this promotion to enjoy the attractive gift from Bách Hóa Xanh!

Additional information:

Bách Hóa Xanh is a Vietnamese supermarket chain with over 2,000 stores nationwide.

The company was founded in 2015 and is owned by Thế Giới Di Động, a leading retailer in Vietnam.

Bách Hóa Xanh offers a wide range of products, including food, beverages, household goods, and electronics.

Call to action:

Visit the Bách

Leave a Comment

All in one