Tiếng Việt

Nhận Ngay Voucher 50.000.000đ Từ MBBank: Mua Tài Khoản Số Đẹp Dễ Dàng!

MBBank đang có chương trình ưu đãi tặng voucher 50.000.000đ cho khách hàng mua tài khoản số đẹp. Với voucher này, bạn có thể mua tài khoản số đẹp MBBank với giá chỉ từ 1.000đ. Đây là cơ hội tuyệt vời để sở hữu một tài khoản số đẹp với giá cả phải chăng.

Cách nhận voucher 50.000.000đ từ MBBank

Để nhận voucher 50.000.000đ từ MBBank, bạn cần thực hiện theo các bước sau:

Tải ứng dụng MBBank trên App Store hoặc Google Play.

Mở ứng dụng MBBank và đăng ký tài khoản mới.

Xác thực tài khoản bằng CMND/CCCD.

Nạp tiền vào tài khoản MBBank tối thiểu 100.000đ.

Mua thẻ cứng MBBank trên ứng dụng Shopee.

Hướng dẫn mua thẻ cứng MBBank trên Shopee

Mở ứng dụng Shopee và tìm kiếm “thẻ cứng MBBank”.

Chọn thẻ cứng MBBank phù hợp với nhu cầu của bạn.

Nhập mã voucher 50.000.000đ vào ô “Mã giảm giá”.

Nhấn “Thanh toán” để hoàn tất giao dịch.

Lưu ý

Chương trình ưu đãi tặng voucher 50.000.000đ từ MBBank có thời hạn đến hết ngày 31/12/2023.

Mã voucher chỉ áp dụng cho thẻ cứng MBBank có giá từ 50.000.000đ trở xuống.

Mã voucher không được quy đổi thành tiền mặt hoặc sử dụng để mua các sản phẩm, dịch vụ khác ngoài thẻ cứng MBBank.

English

Get 50,000,000 VND Voucher From MBBank: Buy Beautiful Account Number Easily!

MBBank is offering a promotion to give away a 50,000,000 VND voucher for customers who purchase a beautiful account number. With this voucher, you can purchase a beautiful MBBank account for only 1,000 VND. This is a great opportunity to own a beautiful account number at an affordable price.

How to get a 50,000,000 VND voucher from MBBank

To get a 50,000,000 VND voucher from MBBank, you need to follow these steps:

Download the MBBank app from the App Store or Google Play.

Open the MBBank app and register for a new account.

Verify your account with your ID card or passport.

Deposit at least 100,000 VND into your MBBank account.

Purchase a MBBank physical card on the Shopee app.

Instructions for purchasing a MBBank physical card on Shopee

Open the Shopee app and search for “MBBank physical card”.

Select the MBBank physical card that suits your needs.

Enter the 50,000,000 VND voucher code in the “Discount code” field.

Click “Pay” to complete the transaction.

Notes

The promotion to give away a 50,000,000 VND voucher from MBBank ends on December 31, 2023.

The voucher code is only applicable for MBBank physical cards priced from 50,000,000 VND and below.

The voucher code cannot be redeemed for cash or used to purchase other products or services other than MBBank physical cards.

Bố cục bài viết

Bài viết được chia thành 3 phần:

Phần 1: Giới thiệu chương trình ưu đãi tặng voucher 50.000.000đ từ MBBank.

Phần 2: Hướng dẫn cách nhận voucher 50.000.000đ từ MBBank.

Phần 3: Lưu ý khi sử dụng voucher 50.000.000đ từ MBBank.

Các từ khóa chính

Voucher 5

Nhận Ngay Voucher 50.000.000đ Từ MBBank: Mua Tài Khoản Số Đẹp Dễ Dàng!

Leave a Reply

All in one