Nhận Quyên Góp Không Phải Trả Phí Bằng Phần Mềm Gây Quỹ Miễn Phí

Tiếng Việt

Gây quỹ là một cách tuyệt vời để hỗ trợ các mục tiêu phi lợi nhuận, chẳng hạn như hỗ trợ các tổ chức từ thiện, tài trợ cho các dự án cộng đồng hoặc khởi nghiệp. Tuy nhiên, việc gây quỹ có thể tốn kém, đặc biệt nếu bạn cần sử dụng phần mềm trả phí.

May mắn thay, có rất nhiều phần mềm gây quỹ miễn phí có sẵn, cung cấp tất cả các tính năng cần thiết để bạn thành công trong chiến dịch gây quỹ của mình.

Dưới đây là một số phần mềm gây quỹ miễn phí tốt nhất:

GoFundMe: Đây là một nền tảng gây quỹ cộng đồng phổ biến, cho phép bạn tạo trang gây quỹ chỉ trong vài phút.

Givebutter: Phần mềm này cung cấp nhiều tính năng hơn GoFundMe, chẳng hạn như khả năng tạo sự kiện, bán hàng hóa và quản lý các nhà tài trợ.

Patreon: Phần mềm này phù hợp với các nhà sáng tạo nội dung, cho phép họ nhận tài trợ từ người hâm mộ theo định kỳ.

Fundly: Phần mềm này cung cấp các tùy chọn tùy chỉnh cao, cho phép bạn tạo trang gây quỹ phù hợp với nhu cầu của mình.

Indiegogo: Phần mềm này cung cấp cả mô hình gây quỹ tất cả hoặc không có gì và mô hình gây quỹ theo mục tiêu.

Khi chọn phần mềm gây quỹ miễn phí, hãy xem xét các yếu tố sau:

Các tính năng: Phần mềm có cung cấp các tính năng bạn cần cho chiến dịch gây quỹ của mình không?

Tùy chọn tùy chỉnh: Bạn có thể tùy chỉnh trang gây quỹ của mình để phù hợp với thương hiệu của mình không?

Hỗ trợ: Phần mềm có cung cấp hỗ trợ khách hàng nếu bạn cần trợ giúp không?

Dưới đây là một số mẹo để sử dụng phần mềm gây quỹ miễn phí thành công:

Tạo một trang gây quỹ hấp dẫn: Trang gây quỹ của bạn nên bao gồm thông tin rõ ràng về mục tiêu gây quỹ của bạn, lý do bạn cần tiền và cách mọi người có thể quyên góp.

Tiếp thị trang gây quỹ của bạn: Chia sẻ trang gây quỹ của bạn trên mạng xã hội, email và các kênh truyền thông khác.

Cảm ơn các nhà tài trợ của bạn: Hãy gửi lời cảm ơn cá nhân đến các nhà tài trợ của bạn để thể hiện sự đánh giá cao của bạn.

Với một chút nỗ lực, bạn có thể sử dụng phần mềm gây quỹ miễn phí để thành công trong chiến dịch gây quỹ của mình.

English

Receive Donations Without Paying a Fee with Free Fundraising Software

Fundraising is a great way to support nonprofit causes, such as supporting charities, funding community projects, or starting a business. However, fundraising can be expensive, especially if you need to use paid software.

Fortunately, there are many free fundraising software programs available that offer all the features you need to be successful in your fundraising campaign.

Here are some of the best free fundraising software programs:

GoFundMe: This is a popular crowdfunding platform that allows you to create a fundraising page in just a few minutes.

Givebutter: This program offers more features than GoFundMe, such as the ability to create events, sell merchandise, and manage donors.

Patreon: This program is suitable for content creators, allowing them to receive funding from fans on a recurring basis.

Fundly: This program offers high customization options, allowing you to create a fundraising page that fits your needs.

Indiegogo: This program offers both an all-or-nothing fundraising model and a goal-based fundraising model.

When choosing a free fundraising software program, consider the following factors:

Features: Does the program offer the features you need for your fundraising campaign?

Customization options: Can you customize your fundraising page to fit your brand?

Support: Does the program offer customer support if you need help?

Here are some tips for using free fundraising software successfully:

Create an attractive fundraising page: Your fundraising page should include clear information about your fundraising goal, why you need the money, and how people can donate.

Market your fundraising page: Share your fundraising page on social media, email, and other channels.

Thank your donors: Be sure to send a personal thank-you to your donors to express your appreciation

Nhận Quyên Góp Không Phải Trả Phí Bằng Phần Mềm Gây Quỹ Miễn Phí

Leave a Reply

All in one