Sự Cố Cáp APG Gây Chậm Trễ Internet: Hướng Dẫn Khắc Phục Nhanh

Tiếng Việt

Tuyến cáp quang biển APG là một trong những tuyến cáp quang biển quan trọng nhất kết nối Việt Nam với thế giới. Tuy nhiên, vào ngày 26 tháng 7 năm 2023, tuyến cáp này đã gặp sự cố, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng kết nối Internet của người dùng Việt Nam.

Nguyên nhân gây ra sự cố

Theo thông tin từ các nhà mạng, sự cố trên tuyến cáp APG là do đứt cáp trên nhánh S3, cách trạm cập bờ Chongming (Trung Quốc) khoảng 416 km. Sự cố này đã khiến toàn bộ lưu lượng từ Việt Nam đi quốc tế bị gián đoạn.

Ảnh hưởng của sự cố

Sự cố trên tuyến cáp APG đã gây ra tình trạng chậm trễ, giật lag khi truy cập Internet của người dùng Việt Nam. Các hoạt động như xem video, tải file, chơi game,… đều bị ảnh hưởng.

Hướng dẫn khắc phục nhanh

Dưới đây là một số cách giúp bạn khắc phục nhanh tình trạng chậm trễ Internet do sự cố cáp APG gây ra:

Thử đổi DNS

Bạn có thể thử đổi DNS của máy tính hoặc điện thoại để cải thiện tốc độ truy cập Internet. Một số DNS công cộng phổ biến như Google DNS (8.8.8.8 và 8.8.4.4), OpenDNS (208.67.222.222 và 208.67.220.220), Cloudflare DNS (1.1.1.1 và 1.0.0.1).

Sử dụng VPN

VPN có thể giúp bạn kết nối Internet qua một máy chủ ở nước ngoài. Điều này có thể giúp bạn cải thiện tốc độ truy cập Internet nếu máy chủ đó nằm gần tuyến cáp APG không bị ảnh hưởng.

Sử dụng các ứng dụng tiết kiệm dữ liệu

Các ứng dụng tiết kiệm dữ liệu có thể giúp bạn giảm thiểu lưu lượng dữ liệu tiêu thụ khi truy cập Internet. Điều này có thể giúp cải thiện tốc độ truy cập Internet nếu bạn đang sử dụng gói cước có dung lượng hạn chế.

Kết luận

Sự cố trên tuyến cáp APG là một sự cố bất khả kháng. Tuy nhiên, bạn có thể áp dụng các cách khắc phục nhanh trên đây để cải thiện tốc độ truy cập Internet.

English

The Asia Pacific Gateway (APG) submarine cable is one of the most important submarine cables connecting Vietnam to the world. However, on July 26, 2023, the cable suffered a fault, seriously affecting the quality of Internet connectivity for Vietnamese users.

Cause of the fault

According to information from the telecom operators, the fault on the APG cable was due to a cable break on the S3 branch, about 416 km from the Chongming (China) landing station. This fault has caused all traffic from Vietnam to the international destinations to be interrupted.

Impact of the fault

The fault on the APG cable has caused a delay and lag in Internet access for Vietnamese users. Activities such as watching videos, downloading files, playing games, etc. are all affected.

Quick fixes

Here are some ways to quickly fix the delay in Internet access caused by the APG fault:

Change DNS

You can try changing the DNS of your computer or smartphone to improve Internet access speed. Some popular public DNS servers include Google DNS (8.8.8.8 and 8.8.4.4), OpenDNS (208.67.222.222 and 208.67.220.220), Cloudflare DNS (1.1.1.1 and 1.0.0.1).

Use VPN

A VPN can help you connect to the Internet through a server in another country. This can help you improve Internet access speed if the server is located near the APG cable that is not affected.

Use data-saving apps

Data-saving apps can help you reduce the amount of data consumed when accessing the Internet. This can help improve Internet access speed if you are using a plan with limited data.

Conclusion

The fault on the APG cable is an unavoidable incident. However, you can apply the quick fixes above to improve Internet access speed.

Sự Cố Cáp APG Gây Chậm Trễ Internet: Hướng Dẫn Khắc Phục Nhanh

Leave a Reply

All in one