Nắm rõ Business Solutions Agreement (BSA) của Amazon để tránh tình trạng tài khoản bị khóa vì vi phạm Điều khoản 3

Trước khi tìm hiểu về Section 3 của Amazon, chúng ta cần phải hiểu về Thỏa thuận giải pháp kinh doanh của Amazon (BSA). Đây là một chính sách mà tất cả những người bán hàng trên Amazon đồng ý tuân thủ khi đăng ký bán hàng. Trong quá trình đăng ký, tất cả người bán đều phải ký kết kỹ thuật số để báo hiệu rằng họ sẵn …

Nắm rõ Business Solutions Agreement (BSA) của Amazon để tránh tình trạng tài khoản bị khóa vì vi phạm Điều khoản 3 Read More »