Trước khi tìm hiểu về Section 3 của Amazon, chúng ta cần phải hiểu về Thỏa thuận giải pháp kinh doanh của Amazon (BSA). Đây là một chính sách mà tất cả những người bán hàng trên Amazon đồng ý tuân thủ khi đăng ký bán hàng. Trong quá trình đăng ký, tất cả người bán đều phải ký kết kỹ thuật số để báo hiệu rằng họ sẵn sàng tuân thủ các chính sách của Amazon.

Điểm quan trọng trong BSA là Điều khoản dịch vụ (TOS) của Amazon dành cho người bán và đề cập đến những quyền hạn, trách nhiệm của Amazon và người bán. Nội dung cơ bản của Điều khoản 3 – hay còn gọi là Section 3 – là về việc chấm dứt mối quan hệ giữa người bán và Amazon một cách đơn phương.

Điều này có nghĩa là Amazon có thể chấm dứt thỏa thuận với người bán bất cứ lúc nào thông qua thông báo trước ít nhất 30 ngày. Sau đó, nếu người bán không khắc phục được vi phạm trong vòng 7 ngày sau khi được thông báo, Amazon có thể đình chỉ tài khoản của người bán.

Nếu như người bán cố ý vi phạm các quy định trong BSA và gây hại cho Amazon, người mua hoặc những người bán khác, Amazon sẽ không báo trước hay cho thời gian để sửa chữa. Điều này có thể dẫn đến việc chấm dứt mối quan hệ giữa hai bên một cách đơn phương.

Mặc dù Điều khoản 3 nghe có vẻ khắc nghiệt, nhưng thực chất Amazon chỉ đang làm rõ các hành động mà họ có thể sẽ thực hiện nếu người bán vi phạm thỏa thuận. Vì vậy, để tránh tình trạng bị đình chỉ tài khoản do vô tình vi phạm các quy định của Amazon, người bán cần đọc kỹ BSA và nắm rõ về Điều khoản 3.

 

 

Nắm rõ Business Solutions Agreement (BSA) của Amazon để tránh tình trạng tài khoản bị khóa vì vi phạm Điều khoản 3

Leave a Reply

All in one