Tìm hiểu về Business Solutions Agreement (BSA) của Amazon để tránh bị khóa tài khoản vì vi phạm Điều khoản 3

Điều khoản 3 trong BSA của Amazon: Quy định chấm dứt mối quan hệ giữa người bán và Amazon

Cách tuân thủ BSA của Amazon để đảm bảo hoạt động kinh doanh liên tục trên nền tảng này

Vào tháng 6 năm 2020, Amazon đã giới thiệu chỉ số hiệu suất mới có tên là Tỷ lệ lỗi hóa đơn (IDR – Invoice Defect Rate) nhằm giúp người bán hàng bên thứ ba theo dõi trải nghiệm lập hóa đơn mà họ cung cấp cho khách hàng Amazon Business, những người yêu cầu hóa đơn hoặc biên lai cho mục đích thuế và kế toán. Amazon khuyến nghị người bán duy trì tỷ lệ IDR dưới 5% và bắt đầu từ tháng 4 năm 2021, việc vượt quá tỷ lệ này có thể dẫn đến việc tạm ngưng tài khoản.

Tỷ lệ lỗi hóa đơn được tính bằng phần trăm đơn đặt hàng từ khách hàng Amazon Business mà hóa đơn không được tải lên trong vòng một ngày làm việc sau khi gửi. Chính sách của Amazon Business yêu cầu tất cả người bán cung cấp hóa đơn VAT hợp lệ cho mỗi đơn hàng trong vòng một ngày làm việc sau khi đơn hàng được xác nhận. Nếu bạn không tuân thủ chính sách này, bạn sẽ bị đánh dấu vào tỷ lệ sai sót trên hóa đơn của mình. Hiện tại, tỷ lệ IDR chỉ tính toán dựa trên đơn đặt hàng trong 7 ngày qua và bạn có thể kiểm tra nó trong Seller Central> Account Health> Customer Service Performance.

Để giảm tỷ lệ IDR, bạn có thể sử dụng Dịch vụ Amazon’s VAT Calculation để tự động tạo hóa đơn thay cho bạn hoặc tải hóa đơn lên thông qua nhà cung cấp giải pháp. Nếu bạn được miễn đăng ký thuế GTGT ở cả Liên minh Châu Âu và Vương quốc Anh, bạn có thể khai báo trạng thái miễn thuế GTGT của mình và để Amazon tự động phát hành biên lai thay cho bạn.

Cách tuân thủ BSA của Amazon để đảm bảo hoạt động kinh doanh liên tục trên nền tảng này

Leave a Reply

All in one