Tại sao tài khoản của tôi bị cấm trên các nền tảng như Facebook Business?

Tại sao tài khoản của tôi bị cấm trên các nền tảng như Facebook Business? Tài khoản của bạn có thể bị cấm trên Facebook Business hoặc bất kỳ nền tảng nào khác vì nhiều lý do như: vi phạm điều khoản sử dụng, gửi spam hoặc nội dung bất hợp lệ, sử dụng tài khoản trộm hoặc tạo ra nhiều tài khoản giả, vi phạm quyền riêng tư hoặc bản quyền. Để bảo vệ …

Tại sao tài khoản của tôi bị cấm trên các nền tảng như Facebook Business? Read More »