Tại sao con trai ít khi được nhận lời khen?

Tiếng Việt

Trong xã hội hiện đại, phụ nữ ngày càng được tôn trọng và đề cao. Họ được khen ngợi về vẻ đẹp, sự thông minh, tài năng, và những đóng góp cho xã hội. Tuy nhiên, con trai lại ít khi được nhận được những lời khen như vậy. Điều này có thể là do những lý do sau:

Phụ nữ thường được dạy là phải khiêm tốn, không nên tự khen mình. Điều này khiến họ ít khi nói ra những lời khen ngợi dành cho người khác, kể cả con trai của mình.

Có một định kiến rằng con trai là những người mạnh mẽ, không cần sự khen ngợi. Điều này khiến nhiều người ngại khen con trai, vì sợ họ sẽ nghĩ rằng mình đang “nịnh”.

Con trai thường được khen ngợi về những thành tích vật chất, như điểm số, thành tích thể thao, hay công việc. Điều này khiến họ ít được khen ngợi về những phẩm chất cá nhân, như sự tốt bụng, lòng trắc ẩn, hay sự hài hước.

Việc thiếu đi những lời khen ngợi có thể khiến con trai cảm thấy tự ti, không được trân trọng. Điều này có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của họ, cả về mặt tinh thần và thể chất.

Để con trai cảm thấy được yêu thương và trân trọng, cha mẹ và những người xung quanh cần dành cho họ nhiều lời khen ngợi hơn. Những lời khen ngợi chân thành sẽ giúp con trai cảm thấy tự tin, và có động lực để phát triển bản thân.

Dưới đây là một số lời khuyên để khen ngợi con trai một cách hiệu quả:

Khen ngợi cụ thể: Thay vì nói chung chung “con giỏi lắm”, hãy khen ngợi con về những thành tích cụ thể mà con đã đạt được. Ví dụ, bạn có thể nói “con đã cố gắng rất nhiều để đạt được điểm 10 môn Toán”.

Khen ngợi về phẩm chất cá nhân: Không chỉ khen ngợi về thành tích vật chất, hãy khen ngợi con về những phẩm chất cá nhân của con. Ví dụ, bạn có thể nói “con là một người con ngoan biết giúp đỡ bố mẹ”.

Khen ngợi thường xuyên: Đừng chỉ khen ngợi con khi con đạt được thành tích lớn. Hãy khen ngợi con thường xuyên, ngay cả khi con làm những việc nhỏ nhặt.

Khen ngợi con trai là một cách thể hiện tình yêu thương và sự trân trọng của bạn dành cho con. Hãy dành cho con nhiều lời khen ngợi hơn để con cảm thấy được yêu thương và tự tin hơn.

English

Why boys are seldom praised?

In modern society, women are increasingly respected and promoted. They are praised for their beauty, intelligence, talent, and contributions to society. However, boys are less likely to receive such praise. This may be due to the following reasons:

Women are often taught to be humble and not to praise themselves. This makes them less likely to express praise for others, including their sons.

There is a stereotype that boys are strong and do not need praise. This makes many people reluctant to praise boys, for fear that they will think they are being “snubbed”.

Boys are often praised for their material achievements, such as grades, athletic achievements, or work. This makes them less likely to be praised for their personal qualities, such as kindness, compassion, or humor.

Lack of praise can make boys feel insecure and unappreciated. This can affect their development, both mentally and physically.

To make boys feel loved and appreciated, parents and those around them need to give them more praise. Sincere praise will help boys feel confident and motivated to develop themselves.

Here are some tips for praising boys effectively:

Praise specifically: Instead of saying “you’re so good,” praise your son for specific accomplishments he has made. For example, you can say “you worked really hard to get an A in math.”

Praise personal qualities: Don’t just praise your son for material achievements, praise him for his personal qualities. For example, you can say “you are a good and helpful son.”

Praise often: Don’t just praise your son when he achieves a great feat. Praise him often, even for small things.

Praising boys is a way to express your love and appreciation for your son. Give your son more praise to make him feel loved and confident.

Tại sao con trai ít khi được nhận lời khen?

Leave a Reply

All in one