Tận dụng Công Cụ Tạo Sơ đồ Trang Web Miễn Phí để Cải Thiện Điều Hướng Website

Tiếng Việt

Sơ đồ trang web (sitemap) là một tập tin văn bản liệt kê tất cả các trang trên website của bạn, cùng với thông tin về cách thức Google và các công cụ tìm kiếm khác có thể truy cập và lập chỉ mục trang web của bạn. Sơ đồ trang web là một công cụ quan trọng giúp cải thiện khả năng hiển thị trang web của bạn trên các công cụ tìm kiếm.

Có nhiều công cụ tạo sơ đồ trang web miễn phí có sẵn, chẳng hạn như Google XML Sitemap Generator, XML Sitemap & Google News Feed, Yoast SEO, All in One SEO Pack, Google Sitemap, WordPress Sitemap Generator, Users Sitemap & Archive. Các công cụ này giúp bạn tạo sơ đồ trang web cho website của mình một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Để sử dụng một công cụ tạo sơ đồ trang web miễn phí, bạn chỉ cần làm theo các bước sau:

Chọn một công cụ tạo sơ đồ trang web miễn phí.

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập vào tài khoản của bạn.

Chọn website của bạn.

Chọn các trang bạn muốn bao gồm trong sơ đồ trang web của mình.

Tải xuống hoặc tạo sơ đồ trang web của bạn.

Sau khi tạo sơ đồ trang web, bạn cần gửi nó đến Google Search Console. Để làm điều này, hãy làm theo các bước sau:

Truy cập Google Search Console.

Nhấp vào tab “Sitemaps”.

Nhấp vào nút “Thêm sitemap”.

Nhập URL của sơ đồ trang web của bạn.

Nhấp vào nút “Thêm”.

Sau khi gửi sơ đồ trang web của bạn đến Google Search Console, Google sẽ mất một khoảng thời gian để lập chỉ mục trang web của bạn. Bạn có thể theo dõi tiến trình lập chỉ mục trong Google Search Console.

Sử dụng một công cụ tạo sơ đồ trang web miễn phí là một cách dễ dàng và hiệu quả để cải thiện khả năng hiển thị trang web của bạn trên các công cụ tìm kiếm.

Tiếng Anh

Using Free Sitemap Generator Tools to Improve Website Navigation

A sitemap is a text file that lists all the pages on your website, along with information about how Google and other search engines can access and index your website. A sitemap is an important tool for improving your website’s visibility on search engines.

There are many free sitemap generator tools available, such as Google XML Sitemap Generator, XML Sitemap & Google News Feed, Yoast SEO, All in One SEO Pack, Google Sitemap, WordPress Sitemap Generator, Users Sitemap & Archive. These tools make it easy and quick to create a sitemap for your website.

To use a free sitemap generator tool, simply follow these steps:

Choose a free sitemap generator tool.

Create an account or log in to your account.

Select your website.

Select the pages you want to include in your sitemap.

Download or create your sitemap.

Once you have created your sitemap, you need to submit it to Google Search Console. To do this, follow these steps:

Go to Google Search Console.

Click the “Sitemaps” tab.

Click the “Add sitemap” button.

Enter the URL of your sitemap.

Click the “Add” button.

After submitting your sitemap to Google Search Console, Google will take some time to index your website. You can track the indexing progress in Google Search Console.

Using a free sitemap generator tool is an easy and effective way to improve your website’s visibility on search engines.

Lời kết

Tận dụng công cụ tạo sơ đồ trang web miễn phí là một cách hiệu quả để cải thiện khả năng hiển thị trang web của bạn trên các công cụ tìm kiếm. Các công cụ này giúp bạn tạo sơ đồ trang web một cách dễ dàng và nhanh chóng, đồng thời giúp Google lập chỉ mục trang web của bạn một cách hiệu quả hơn.

Tận dụng Công Cụ Tạo Sơ đồ Trang Web Miễn Phí để Cải Thiện Điều Hướng Website

Leave a Reply

All in one