Tận Dụng Ngay: Cách Tạo VPS Miễn Phí trong 14 Ngày tại VINAHOST!

Tận Dụng Ngay: Cách Tạo VPS Miễn Phí trong 14 Ngày tại VINAHOST!

Tiếng Việt

VPS là một máy chủ ảo chạy trên một máy chủ vật lý. Nó cung cấp cho người dùng quyền truy cập vào một phần tài nguyên của máy chủ vật lý, bao gồm CPU, RAM, dung lượng lưu trữ và băng thông. VPS có thể được sử dụng để chạy các ứng dụng web, lưu trữ dữ liệu hoặc các mục đích khác.

VinaHost là một nhà cung cấp hosting và VPS uy tín tại Việt Nam. Hiện tại, VinaHost đang cung cấp chương trình dùng thử miễn phí 14 ngày cho gói VPS ProSSD 1. Gói VPS này có cấu hình như sau:

1 vCPU

1024MB RAM

25GB SSD

Để tạo VPS miễn phí tại VinaHost, bạn cần thực hiện các bước sau:

Truy cập trang web của VinaHost và đăng ký tài khoản.

Nhấp vào tab “VPS” và chọn gói “ProSSD 1”.

Chọn thời hạn sử dụng là 1 tháng.

Nhập mã khuyến mãi “VPSFREE14”.

Nhấp vào nút “Đặt hàng”.

Sau khi tạo thành công, bạn sẽ nhận được email xác nhận từ VinaHost. Để đăng nhập vào VPS, bạn có thể sử dụng thông tin đăng nhập mà bạn đã tạo khi đăng ký tài khoản.

English

VPS is a virtual server that runs on a physical server. It provides users with access to a portion of the resources of the physical server, including CPU, RAM, storage space, and bandwidth. VPS can be used to run web applications, store data, or for other purposes.

VinaHost is a reputable hosting and VPS provider in Vietnam. Currently, VinaHost is offering a 14-day free trial for the ProSSD 1 VPS package. This VPS package has the following configuration:

1 vCPU

1024MB RAM

25GB SSD

To create a free VPS at VinaHost, follow these steps:

Visit the VinaHost website and create an account.

Click on the “VPS” tab and select the “ProSSD 1” package.

Select a subscription period of 1 month.

Enter the promo code “VPSFREE14”.

Click on the “Order” button.

After creating a successful VPS, you will receive a confirmation email from VinaHost. To log in to the VPS, you can use the login information that you created when you registered for an account.

Additional information

The free trial period starts from the date of activation.

The free trial is available for new customers only.

VinaHost reserves the right to terminate the free trial if the VPS is used for illegal or malicious purposes.

Conclusion

VinaHost’s free VPS trial is a great way to test out their services before committing to a paid plan. With 14 days of free access, you can experiment with different configurations and applications to see if VPS is right for you.

Leave a Comment

All in one