Tăng tốc lướt web: Bí quyết chỉnh DNS về 1.1.1.1 hấp dẫn và hiệu quả

Tiếng Việt

Tốc độ lướt web là một yếu tố quan trọng đối với người dùng Internet. Một kết nối Internet nhanh chóng sẽ giúp bạn truy cập các trang web và nội dung trực tuyến yêu thích của mình một cách dễ dàng và thuận tiện. Có nhiều cách để cải thiện tốc độ Internet, và một trong những cách hiệu quả nhất là thay đổi máy chủ DNS.

Máy chủ DNS là một hệ thống phân giải tên miền, giúp chuyển đổi tên miền thành địa chỉ IP. Địa chỉ IP là một chuỗi số duy nhất xác định một máy tính hoặc thiết bị trên mạng. Khi bạn nhập một tên miền vào trình duyệt web của mình, máy chủ DNS sẽ tìm kiếm địa chỉ IP tương ứng và gửi cho trình duyệt của bạn.

Các máy chủ DNS do nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) của bạn cung cấp thường chậm và không đáng tin cậy. Điều này là do các máy chủ DNS của ISP thường phải phục vụ nhiều người dùng cùng một lúc. Thay vào đó, bạn có thể sử dụng dịch vụ DNS của bên thứ ba, chẳng hạn như 1.1.1.1 của Cloudflare.

1.1.1.1 là một dịch vụ DNS miễn phí, nhanh chóng và bảo mật. Nó được thiết kế để mang lại cho bạn tốc độ truy cập web tốt nhất có thể. 1.1.1.1 cũng sử dụng giao thức DNS over HTTPS (DoH), giúp bảo vệ dữ liệu duyệt web của bạn khỏi bị theo dõi.

Để thay đổi máy chủ DNS của bạn về 1.1.1.1, hãy làm theo các bước sau:

Mở cài đặt mạng của bạn.

Tìm cài đặt máy chủ DNS.

Thay đổi máy chủ DNS chính thành 1.1.1.1 và máy chủ DNS phụ thành 1.0.0.1.

Lưu cài đặt của bạn.

Sau khi thay đổi máy chủ DNS của bạn, bạn sẽ thấy tốc độ lướt web của mình được cải thiện đáng kể. Bạn sẽ có thể truy cập các trang web và nội dung trực tuyến yêu thích của mình nhanh hơn và dễ dàng hơn.

English

Increase web browsing speed: The attractive and effective trick to adjust DNS to 1.1.1.1

**Web browsing speed is an important factor for Internet users. A fast internet connection will help you access your favorite websites and online content easily and conveniently. There are many ways to improve internet speed, and one of the most effective ways is to change the DNS server.

A DNS server is a Domain Name System, which helps convert domain names into IP addresses. IP addresses are a unique string of numbers that identify a computer or device on a network. When you enter a domain name into your web browser, the DNS server will search for the corresponding IP address and send it to your browser.

The DNS servers provided by your Internet Service Provider (ISP) are often slow and unreliable. This is because the DNS servers of ISPs often have to serve many users at the same time. Instead, you can use a third-party DNS service, such as 1.1.1.1 from Cloudflare.

1.1.1.1 is a free, fast, and secure DNS service. It is designed to give you the best possible web browsing speed. 1.1.1.1 also uses the DNS over HTTPS (DoH) protocol, which helps protect your browsing data from being tracked.

To change your DNS server to 1.1.1.1, follow these steps:

Open your network settings.

Find the DNS server settings.

Change the primary DNS server to 1.1.1.1 and the secondary DNS server to 1.0.0.1.

Save your settings.

After changing your DNS server, you will see a significant improvement in your web browsing speed. You will be able to access your favorite websites and online content faster and easier.

Keywords:

Tăng tốc lướt web

Chỉnh DNS

1.1.1.1

Cloudflare

DNS over HTTPS

DoH

Tốc độ truy cập web

Tên miền

Địa chỉ IP

Máy chủ DNS

Nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP)

Meta Description:

Tăng tốc lướt web bằng cách chỉnh DNS về 1.1.1.1 của Cloudflare. 1.1.1.1 là một dịch vụ DNS miễn phí, nhanh chóng và bảo mật. Nó sử

Tăng Tốc Lướt Web: Bí Quyết Chỉnh DNS về 1.1.1.1 Hấp Dẫn và Hiệu Quả

Leave a Reply

All in one