Tạo Domain Miễn Phí với Freenom

Tạo Domain Miễn Phí với Freenom

Tiếng Việt

Tên miền là một phần quan trọng của bất kỳ trang web nào. Nó là địa chỉ web mà người dùng sẽ nhập vào trình duyệt của họ để truy cập trang web của bạn. Có rất nhiều nhà cung cấp tên miền khác nhau trên thị trường, cả trả phí và miễn phí. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tạo tên miền miễn phí với Freenom.

Freenom là một nhà cung cấp tên miền miễn phí cung cấp các tên miền với các đuôi như .tk, .ga, .cf, .ml, .gq, .gq, .ms, .tk, .ga, .cf, .ml, .gq, .gq, .ms. Các tên miền này có thể được sử dụng cho các trang web cá nhân hoặc doanh nghiệp nhỏ.

Để tạo tên miền miễn phí với Freenom, hãy làm theo các bước sau:

Truy cập trang web của Freenom tại https://www.freenom.com/.

Nhấp vào nút “Tạo tên miền miễn phí”.

Nhập tên miền bạn muốn sử dụng.

Chọn đuôi tên miền bạn muốn.

Nhấp vào nút “Tiếp tục”.

Nhập địa chỉ email và mật khẩu của bạn.

Nhấp vào nút “Tạo tài khoản”.

Kiểm tra email của bạn để xác minh tài khoản của bạn.

Nhấp vào liên kết xác minh trong email của bạn.

Tên miền của bạn sẽ được tạo và bạn sẽ được chuyển đến trang quản lý tên miền của bạn.

Lưu ý: Tên miền miễn phí của Freenom có thể bị thu hồi nếu chúng không được sử dụng trong một năm. Để tránh điều này, hãy đảm bảo rằng bạn truy cập trang web của bạn ít nhất một lần mỗi năm.

English

A domain name is an important part of any website. It is the web address that users will enter into their browser to access your website. There are many different domain name registrars on the market, both paid and free. In this article, we will show you how to create a free domain name with Freenom.

Freenom is a free domain name registrar that offers domains with extensions such as .tk, .ga, .cf, .ml, .gq, .gq, .ms, .tk, .ga, .cf, .ml, .gq, .gq, .ms. These domains can be used for personal or small business websites.

To create a free domain name with Freenom, follow these steps:

Visit the Freenom website at https://www.freenom.com/.

Click the “Create a free domain” button.

Enter the domain name you want to use.

Select the domain extension you want.

Click the “Continue” button.

Enter your email address and password.

Click the “Create account” button.

Check your email to verify your account.

Click the verification link in your email.

Your domain will be created and you will be taken to your domain management page.

Note: Freenom’s free domains can be revoked if they are not used within one year. To avoid this, make sure you visit your website at least once a year.

Các từ khóa chính:

Tạo tên miền miễn phí

Freenom

Tên miền .tk, .ga, .cf, .ml, .gq

Từ khóa phụ:

Đăng ký tên miền

Domain name

Website

Tên miền cá nhân

Tên miền doanh nghiệp nhỏ

Mô tả:

Bài viết này hướng dẫn bạn cách tạo tên miền miễn phí với Freenom. Freenom là một nhà cung cấp tên miền miễn phí cung cấp các tên miền với các đuôi như .tk, .ga, .cf, .ml, .gq. Các tên miền này có thể được sử dụng cho các trang web cá nhân hoặc doanh nghiệp nhỏ.

Leave a Comment

All in one