Tạo máy ảo thế hệ 2 trên Windows Server 2012 R2

Tiếng Việt

Máy ảo thế hệ 2 (Generation 2) là một loại máy ảo được hỗ trợ bởi Hyper-V trên Windows Server 2012 R2. Máy ảo thế hệ 2 sử dụng UEFI thay vì BIOS, cung cấp một số cải tiến về hiệu suất, khả năng bảo mật và khả năng tương thích.

Các bước tạo máy ảo thế hệ 2 trên Windows Server 2012 R2

Kiểm tra các yêu cầu hệ thống

Để tạo máy ảo thế hệ 2, máy chủ vật lý của bạn cần đáp ứng các yêu cầu hệ thống sau:

Hệ điều hành Windows Server 2012 R2 hoặc mới hơn

Bộ xử lý hỗ trợ Virtualization Extensions (VT-x hoặc AMD-V)

RAM tối thiểu 4 GB

Dung lượng đĩa cứng tối thiểu 60 GB

Cài đặt Hyper-V

Nếu máy chủ vật lý của bạn chưa cài đặt Hyper-V, hãy thực hiện các bước sau để cài đặt:

Mở Server Manager.

Trong ngăn bên trái, chọn Add roles and features.

Trong Select features to install, chọn Hyper-V.

Nhấn Next.

Theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất cài đặt.

Tạo máy ảo

Để tạo máy ảo, hãy thực hiện các bước sau:

Mở Hyper-V Manager.

Trong ngăn bên trái, chọn New > Virtual Machine.

Trong Name and location, nhập tên và vị trí cho máy ảo của bạn.

Trong Memory, nhập số lượng RAM mà bạn muốn cấp cho máy ảo.

Trong Processor, nhập số lượng bộ xử lý mà bạn muốn cấp cho máy ảo.

Trong Virtual hard disk, chọn Create a new virtual hard disk.

Trong Virtual hard disk settings, chọn VHDX làm loại đĩa ảo.

Trong Location and size, nhập vị trí và kích thước cho đĩa ảo của bạn.

Nhấn Next.

Trong Operating system, chọn hệ điều hành mà bạn muốn cài đặt trên máy ảo.

Trong Installation media, chọn phương tiện cài đặt hệ điều hành.

Nhấn Next.

Trong Networking, cấu hình kết nối mạng cho máy ảo của bạn.

Nhấn Next.

Trong Storage, cấu hình đĩa lưu trữ cho máy ảo của bạn.

Nhấn Next.

Trong Finish, xem lại thông tin và nhấn Finish để tạo máy ảo.

Khởi động máy ảo

Sau khi máy ảo được tạo, bạn có thể khởi động nó bằng cách nhấp chuột phải vào máy ảo và chọn Start.

Các tính năng của máy ảo thế hệ 2

Máy ảo thế hệ 2 có một số tính năng cải tiến so với máy ảo thế hệ 1, bao gồm:

Sử dụng UEFI thay vì BIOS

Hỗ trợ Secure Boot

Hỗ trợ ổ cứng VHDX

Hỗ trợ kết nối mạng PXE

Hỗ trợ Snapshot

Hỗ trợ Live Migration

Kết luận

Tạo máy ảo thế hệ 2 trên Windows Server 2012 R2 là một quá trình đơn giản. Bằng cách làm theo các bước trên, bạn có thể tạo máy ảo thế hệ 2 để chạy các ứng dụng và hệ điều hành khác nhau.

English

Creating a Generation 2 Virtual Machine on Windows Server 2012 R2

A Generation 2 virtual machine (VM) is a type of VM supported by Hyper-V on Windows Server 2012 R2. Generation 2 VMs use UEFI instead of BIOS, providing a number of improvements in performance, security, and compatibility.

Steps to create a Generation 2 VM on Windows Server 2012 R2

Check system requirements

To create a Generation 2 VM, your physical host must meet the following system requirements:

Windows Server 2012 R2 or newer operating system

CPU that supports Virtualization Extensions (VT-x or AMD-

Tạo máy ảo thế hệ 2 trên Windows Server 2012 R2

Leave a Reply

All in one