Tạo Nickname Ngắn Tại Vietcombank

Tạo Nickname Ngắn Tại Vietcombank

Tiếng Việt

Vietcombank là một trong những ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Ngân hàng này cung cấp nhiều dịch vụ tài chính tiện lợi cho khách hàng, trong đó có tính năng tạo nickname tài khoản. Tính năng này cho phép khách hàng đặt một biệt danh cho tài khoản của mình, thay thế cho số tài khoản dài dòng và khó nhớ.

Ưu điểm của nickname tài khoản Vietcombank

Dễ nhớ, dễ chuyển tiền: Nickname tài khoản Vietcombank chỉ bao gồm các ký tự chữ cái và chữ số, dễ nhớ và dễ nhập khi chuyển tiền.

Thể hiện cá tính: Khách hàng có thể tự do sáng tạo nickname tài khoản theo sở thích, thể hiện cá tính riêng của mình.

Duy nhất: Mỗi khách hàng chỉ được sử dụng một nickname tài khoản duy nhất.

Cách tạo nickname tài khoản Vietcombank

Để tạo nickname tài khoản Vietcombank, khách hàng cần thực hiện theo các bước sau:

Đăng nhập VCB Digibank.

Chọn “Đặt nickname tài khoản” ở màn hình chính hoặc vào menu Tiện ích (ở dưới cùng) >> Cài đặt >> Đặt nickname tài khoản.

Nhập nickname tài khoản theo ý muốn.

Nhập mã xác thực và hoàn thành giao dịch.

Yêu cầu đối với nickname tài khoản Vietcombank

Nickname tài khoản Vietcombank phải đáp ứng các yêu cầu sau:

Độ dài tối thiểu là 3 ký tự và tối đa là 10 ký tự.

Chỉ bao gồm các ký tự chữ cái và chữ số.

Không được trùng với nickname của tài khoản khác.

Lưu ý khi tạo nickname tài khoản Vietcombank

Nickname tài khoản Vietcombank chỉ được sử dụng thay thế cho số tài khoản trong các giao dịch chuyển tiền trong hệ thống Vietcombank và chuyển tiền liên ngân hàng.

Nickname tài khoản Vietcombank không được sử dụng cho các giao dịch khác như thanh toán hóa đơn, mua sắm trực tuyến,…

Kết luận

Tính năng tạo nickname tài khoản Vietcombank là một tiện ích hữu ích, giúp khách hàng dễ dàng ghi nhớ và chuyển tiền. Khách hàng có thể tạo nickname tài khoản Vietcombank ngay trên VCB Digibank.

English

Vietcombank is one of the largest banks in Vietnam. The bank provides many convenient financial services for customers, including the ability to create a nickname for their account. This feature allows customers to set a nickname for their account, replacing the long and difficult-to-remember account number.

Advantages of Vietcombank account nickname

Easy to remember, easy to transfer money: Vietcombank account nickname only includes letters and numbers, which are easy to remember and enter when transferring money.

Express personality: Customers can freely create account nicknames according to their interests, expressing their individuality.

Unique: Each customer can only use one unique account nickname.

How to create a Vietcombank account nickname

To create a Vietcombank account nickname, customers need to follow these steps:

Log in to VCB Digibank.

Select “Set account nickname” on the home screen or go to the Utilities menu (at the bottom) >> Settings >> Set account nickname.

Enter the desired nickname.

Enter the verification code and complete the transaction.

Requirements for Vietcombank account nickname

Vietcombank account nickname must meet the following requirements:

Minimum length is 3 characters and maximum is 10 characters.

Only includes letters and numbers.

Cannot be the same as the nickname of another account.

Notes when creating a Vietcombank account nickname

Vietcombank account nicknames can only be used to replace account numbers in interbank and interbank transfer transactions.

Vietcombank account nicknames cannot be used for other transactions such as bill payment, online shopping, etc.

Conclusion

The ability to create a Vietcombank account nickname is a useful feature that helps customers easily remember and transfer money. Customers can create a Vietcombank account nickname right on VCB Digibank.

SEO optimization

Title: Tạo Nickname Ngắn Tại Vietcombank

Meta description: Vietcombank cho phép khách hàng tạo nickname tài khoản, thay thế cho số tài khoản dài dòng và khó nhớ. Nickname tài khoản Vietcombank chỉ bao gồm các ký tự chữ cái và chữ số, dễ nhớ và dễ nhập khi chuyển tiền.

Keyword: Tạo

Leave a Comment

All in one