Tạo tài khoản Amazon Seller: Hướng dẫn đơn giản để bắt đầu kinh doanh trực tuyến

Tạo tài khoản Amazon Seller là một bước quan trọng để bạn khởi đầu hành trình kinh doanh trực tuyến của mình. Amazon, với hàng triệu khách hàng trên khắp thế giới, là một nền tảng lý tưởng để bạn bắt đầu bán hàng và tạo lợi nhuận. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn qua quá trình đăng ký một tài khoản Amazon Seller dễ dàng và nhanh chóng.

Bước 1: Chuẩn bị trước

Trước khi bắt đầu, hãy chuẩn bị các thông tin sau đây:

Thông tin cá nhân: Địa chỉ email, tên, và số điện thoại.

Thông tin kinh doanh (nếu có): Tên doanh nghiệp, địa chỉ công ty, số thuế, và thông tin tài khoản ngân hàng.

Mã số tham chiếu của bạn trên Amazon (nếu bạn đã có tài khoản cá nhân).

Bước 2: Đăng ký tài khoản Amazon Seller

Truy cập trang web chính thức của Amazon Seller Central và bấm vào nút “Bắt đầu bán hàng” (Start Selling). Sau đó, bạn sẽ được yêu cầu đăng nhập hoặc tạo tài khoản Amazon mới.

Bước 3: Chọn loại tài khoản

Amazon cung cấp hai loại tài khoản: Tài khoản Cá nhân (Individual) và Tài khoản Doanh nghiệp (Professional). Tùy vào nhu cầu kinh doanh của bạn, bạn có thể chọn loại tài khoản phù hợp. Tài khoản Cá nhân thích hợp cho những người muốn bán ít sản phẩm, trong khi Tài khoản Doanh nghiệp là lựa chọn tốt cho các doanh nghiệp lớn hoặc người bán hàng số lượng lớn.

Bước 4: Điền thông tin cá nhân và kinh doanh

Điền thông tin cá nhân và kinh doanh của bạn vào các trường cần thiết. Hãy chắc chắn rằng thông tin bạn cung cấp là chính xác và đầy đủ.

Bước 5: Xác minh thông tin

Amazon sẽ yêu cầu bạn xác minh thông tin qua email hoặc số điện thoại. Hãy kiểm tra hộp thư đến hoặc điện thoại để nhận mã xác minh và nhập nó vào trang web.

Bước 6: Điều khoản và điều kiện

Đọc và đồng ý với điều khoản và điều kiện của Amazon Seller Central. Điều này đảm bảo rằng bạn hiểu và tuân theo các quy định của Amazon.

Bước 7: Kết nối tài khoản ngân hàng

Nếu bạn đăng ký Tài khoản Doanh nghiệp, bạn sẽ cần cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng để Amazon có thể chuyển tiền cho bạn khi bạn bán sản phẩm.

Bước 8: Thêm sản phẩm và bắt đầu bán

Sau khi hoàn tất quá trình đăng ký, bạn có thể bắt đầu thêm sản phẩm và bắt đầu bán hàng trên Amazon. Hãy tạo mô tả sản phẩm hấp dẫn và thảo luận về cách quảng cáo để tối ưu hóa kết quả kinh doanh của bạn.

Việc tạo tài khoản Amazon Seller có thể hoàn thành trong vài bước đơn giản, và sau đó bạn đã sẵn sàng để bắt đầu kinh doanh trực tuyến trên một trong những nền tảng lớn nhất thế giới. Hãy theo dõi và cập nhật sản phẩm của bạn thường xuyên để thu hút nhiều khách hàng hơn và tạo lợi nhuận ổn định.

Chúc bạn thành công trong hành trình kinh doanh trực tuyến của mình trên Amazon!

Creating an Amazon Seller Account: A Simple Guide to Start Your Online Business

Creating an Amazon Seller account is a crucial step to kickstart your online business journey. Amazon, with millions of customers worldwide, is an ideal platform for you to begin selling and generating profits. This article will guide you through the straightforward process of registering an Amazon Seller account.

Step 1: Preparing in Advance

Before getting started, make sure you have the following information ready:

Personal information: Email address, name, and phone number.

Business information (if applicable): Business name, company address, tax number, and bank account information.

Your Amazon reference number (if you already have an individual account).

Step 2: Registering an Amazon Seller Account

Visit the official Amazon Seller Central website and click on the “Start Selling” button. You’ll then be prompted to either log in or create a new Amazon account.

Step 3: Choosing the Account Type

Amazon offers two types of accounts: Individual and Professional. Depending on your business needs, you can choose the most suitable account type. An Individual account is suitable for those selling a limited number of products, while a Professional account is a great choice for larger businesses or high-volume sellers.

Step 4: Providing Personal and Business Information

Fill in your personal and business information in the required fields. Ensure that the information you provide is accurate and complete.

Step 5: Verification

Amazon will ask you to verify your information through email or phone. Check your inbox or phone for the verification code and enter it on the website.

Step 6: Terms and Conditions

Read and agree to Amazon Seller Central’s terms and conditions. This ensures that you understand and will comply with Amazon’s regulations.

Step 7: Connecting Your Bank Account

If you registered a Professional account, you’ll need to provide

tạo tài khoản amazon seller

Leave a Reply

All in one