Tạo VPS Windows 10 và Ubuntu Miễn phí

Tạo VPS Windows 10 và Ubuntu Miễn phí

Tiếng Việt

VPS là gì?

VPS (Virtual Private Server) là một máy chủ ảo được tạo ra từ một máy chủ vật lý lớn. Mỗi VPS có phần cứng và hệ điều hành riêng, nhưng vẫn chia sẻ tài nguyên của máy chủ vật lý. VPS là một lựa chọn tuyệt vời cho các doanh nghiệp nhỏ và cá nhân cần một giải pháp lưu trữ web hoặc ứng dụng mạnh mẽ và linh hoạt.

Cách tạo VPS miễn phí

Có một số nhà cung cấp dịch vụ VPS cung cấp các gói miễn phí hoặc dùng thử miễn phí. Dưới đây là một số cách để tạo VPS miễn phí:

DigitalOcean cung cấp gói miễn phí trị giá 200 đô la trong 60 ngày. Gói này bao gồm một VPS với 1 vCPU, 512 MB RAM và 20 GB dung lượng lưu trữ.

Vultr cung cấp gói miễn phí trị giá 50 đô la trong 30 ngày. Gói này bao gồm một VPS với 1 vCPU, 512 MB RAM và 25 GB dung lượng lưu trữ.

Cloudsigma cung cấp gói miễn phí trị giá 25 đô la trong 7 ngày. Gói này bao gồm một VPS với 1 vCPU, 512 MB RAM và 20 GB dung lượng lưu trữ.

Các bước tạo VPS miễn phí

Dưới đây là các bước để tạo VPS miễn phí:

Đăng ký tài khoản với nhà cung cấp dịch vụ VPS.

Chọn gói miễn phí hoặc dùng thử miễn phí.

Cung cấp thông tin thanh toán. Một số nhà cung cấp dịch vụ VPS yêu cầu bạn cung cấp thông tin thanh toán để xác minh tài khoản. Tuy nhiên, bạn sẽ không bị tính phí cho bất kỳ dịch vụ nào trong thời gian dùng thử miễn phí.

Tạo VPS.

Kết nối với VPS.

Tạo VPS Windows 10 miễn phí

Để tạo VPS Windows 10 miễn phí, bạn cần chọn một nhà cung cấp dịch vụ VPS cung cấp hình ảnh ISO Windows 10. Dưới đây là một số nhà cung cấp dịch vụ VPS cung cấp hình ảnh ISO Windows 10:

DigitalOcean cung cấp hình ảnh ISO Windows 10 Home.

Vultr cung cấp hình ảnh ISO Windows 10 Pro.

Cloudsigma cung cấp hình ảnh ISO Windows 10 Enterprise.

Sau khi bạn đã chọn một nhà cung cấp dịch vụ VPS, hãy làm theo các bước sau để tạo VPS Windows 10 miễn phí:

Đăng ký tài khoản với nhà cung cấp dịch vụ VPS.

Chọn gói miễn phí hoặc dùng thử miễn phí.

Cung cấp thông tin thanh toán.

Chọn hình ảnh ISO Windows 10.

Tạo VPS.

Kết nối với VPS.

Tạo VPS Ubuntu miễn phí

Để tạo VPS Ubuntu miễn phí, bạn chỉ cần chọn một nhà cung cấp dịch vụ VPS cung cấp hình ảnh ISO Ubuntu. Dưới đây là một số nhà cung cấp dịch vụ VPS cung cấp hình ảnh ISO Ubuntu:

DigitalOcean cung cấp hình ảnh ISO Ubuntu 22.04 LTS.

Vultr cung cấp hình ảnh ISO Ubuntu 22.04 LTS.

Cloudsigma cung cấp hình ảnh ISO Ubuntu 22.04 LTS.

Sau khi bạn đã chọn một nhà cung cấp dịch vụ VPS, hãy làm theo các bước sau để tạo VPS Ubuntu miễn phí:

Đăng ký tài khoản với nhà cung cấp dịch vụ VPS.

Chọn gói miễn phí hoặc dùng thử miễn phí.

Cung cấp thông tin thanh toán.

Chọn hình ảnh ISO Ubuntu.

Tạo VPS.

Kết nối với VPS.

Kết luận

Tạo VPS miễn phí là một cách tuyệt vời để học cách sử dụng VPS và thử nghiệm các ứng dụng và dịch vụ khác nhau. Có một số nhà cung cấp dịch vụ VPS cung cấp các gói miễn phí hoặc dùng thử miễn phí.

Leave a Comment

All in one