Tạo VPS Windows Miễn Phí: Bí Quyết Tận Dụng Godaddy Không Cần Thẻ Visa

Tiếng Việt

VPS (Virtual Private Server) là một dịch vụ lưu trữ web trên máy chủ ảo. VPS mang lại cho người dùng khả năng kiểm soát và tùy chỉnh cao hơn so với hosting thông thường. Tuy nhiên, VPS thường có chi phí cao hơn.

Nếu bạn đang tìm cách tạo VPS Windows miễn phí, thì Godaddy là một lựa chọn khả thi. Godaddy cung cấp một gói dùng thử 30 ngày cho dịch vụ VPS Windows của mình. Tuy nhiên, gói dùng thử này yêu cầu bạn phải cung cấp thông tin thẻ tín dụng.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tạo VPS Windows miễn phí từ Godaddy mà không cần thẻ tín dụng.

Các bước cần thực hiện

Tạo tài khoản Godaddy

Đầu tiên, bạn cần tạo tài khoản Godaddy. Bạn có thể tạo tài khoản miễn phí bằng cách truy cập trang web của Godaddy và nhấp vào “Tạo tài khoản”.

Tạo tài khoản dùng thử Toll Free Number

Godaddy cung cấp một gói dùng thử 30 ngày cho dịch vụ Toll Free Number của mình. Để tạo tài khoản dùng thử Toll Free Number, bạn cần truy cập trang web của Godaddy và nhấp vào “Thử miễn phí 1 tháng”.

Tạo VPS Windows

Sau khi tạo tài khoản dùng thử Toll Free Number, bạn có thể tạo VPS Windows. Để tạo VPS Windows, bạn cần truy cập trang web của Godaddy và nhấp vào “VPS”.

Trên trang web VPS, bạn cần chọn hệ điều hành Windows và gói dung lượng mong muốn. Sau đó, bạn cần nhấp vào “Thêm vào giỏ hàng” và “Kiểm tra”.

Tại trang thanh toán, bạn cần chọn phương thức thanh toán là “Thử miễn phí”. Sau đó, bạn cần nhấp vào “Tiếp tục”.

Kích hoạt VPS Windows

Sau khi thanh toán, bạn sẽ nhận được email xác nhận. Trong email xác nhận, bạn sẽ tìm thấy liên kết để kích hoạt VPS Windows của mình.

Nhấp vào liên kết để kích hoạt VPS Windows của bạn. Sau khi kích hoạt, bạn sẽ được cung cấp thông tin truy cập vào VPS Windows của mình.

Lưu ý

Gói dùng thử Toll Free Number của Godaddy chỉ khả dụng ở một số quốc gia.

VPS Windows miễn phí từ Godaddy có giới hạn về dung lượng lưu trữ, băng thông và tài nguyên CPU.

English

VPS (Virtual Private Server) is a cloud-based hosting service that provides users with greater control and customization than shared hosting. However, VPSs are typically more expensive.

If you’re looking for a way to create a free Windows VPS, Godaddy is a viable option. Godaddy offers a 30-day free trial for its Windows VPS service. However, this trial requires you to provide credit card information.

In this article, we’ll walk you through how to create a free Windows VPS from Godaddy without a credit card.

Steps to follow

Create a Godaddy account

First, you need to create a Godaddy account. You can create a free account by visiting the Godaddy website and clicking on “Create an account”.

Create a Toll Free Number trial account

Godaddy offers a 30-day free trial for its Toll Free Number service. To create a Toll Free Number trial account, you need to visit the Godaddy website and click on “Try it free 1 month”.

Create a Windows VPS

After creating a Toll Free Number trial account, you can create a Windows VPS. To create a Windows VPS, you need to visit the Godaddy website and click on “VPS”.

On the VPS website, you need to select the Windows operating system and the desired storage plan. Then, you need to click on “Add to cart” and “Checkout”.

At the checkout page, you need to select the payment method as “Free trial”. Then, you need to click on “Continue”.

Activate the Windows VPS

After payment, you will receive a confirmation email. In the confirmation email, you will find a link to activate your Windows VPS.

Click on the link to activate your Windows VPS. After activation, you will be provided with access information for your Windows VPS.

Note

The Godaddy Toll Free

Tạo VPS Windows Miễn Phí: Bí Quyết Tận Dụng Godaddy Không Cần Thẻ Visa

Leave a Reply

All in one