Tạo VPS Windows Miễn Phí: Hướng Dẫn Chi Tiết từ VNGCloud Việt Nam

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách tạo VPS Windows miễn phí từ VNGCloud Việt Nam. VNGCloud là một nhà cung cấp dịch vụ VPS uy tín tại Việt Nam, với nhiều gói dịch vụ đa dạng và mức giá cạnh tranh.

Bước 1: Tạo tài khoản VNGCloud

Để tạo tài khoản VNGCloud, bạn truy cập trang web https://vngcloud.vn và nhấp vào Đăng ký. Nhập thông tin của bạn và nhấp vào Tiếp tục. Bạn sẽ nhận được email xác nhận từ VNGCloud. Nhấp vào liên kết trong email để xác minh tài khoản của bạn.

Bước 2: Đăng nhập tài khoản VNGCloud

Sau khi xác minh tài khoản, bạn có thể đăng nhập vào trang web VNGCloud bằng email và mật khẩu của mình.

Bước 3: Tạo VPS Windows miễn phí

Để tạo VPS Windows miễn phí, bạn nhấp vào VPS trên thanh menu. Sau đó, nhấp vào Tạo VPS.

Tại trang tạo VPS, bạn chọn Windows là hệ điều hành. Sau đó, chọn Miễn phí là gói dịch vụ.

Nhập thông tin cần thiết cho VPS của bạn, bao gồm:

Tên VPS

Vùng dữ liệu

Kiến trúc CPU

Số lượng CPU

Dung lượng RAM

Dung lượng lưu trữ

Địa chỉ IP

Sau khi nhập thông tin, nhấp vào Tạo VPS.

Bước 4: Khởi động VPS

Sau khi tạo VPS, bạn cần khởi động VPS để có thể sử dụng. Để khởi động VPS, bạn nhấp vào VPS trên thanh menu. Sau đó, chọn VPS của bạn và nhấp vào Khởi động.

Bước 5: Kết nối VPS

Sau khi khởi động VPS, bạn có thể kết nối với VPS bằng SSH. Để kết nối với VPS bằng SSH, bạn sử dụng lệnh sau:

ssh root@ip_address

Thay thế ip_address bằng địa chỉ IP của VPS.

Bước 6: Cài đặt Windows

Sau khi kết nối với VPS, bạn cần cài đặt Windows. Để cài đặt Windows, bạn sử dụng lệnh sau:

setup.exe

Tệp setup.exe sẽ được tải xuống tự động khi bạn khởi động VPS lần đầu tiên.

Bước 7: Cấu hình VPS

Sau khi cài đặt Windows, bạn cần cấu hình VPS. Các bước cấu hình VPS sẽ tùy thuộc vào nhu cầu của bạn.

Kết luận

Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách tạo VPS Windows miễn phí từ VNGCloud Việt Nam. Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn tạo VPS Windows miễn phí thành công.

English Version

Create a Free Windows VPS: Detailed Guide from VNGCloud Vietnam

This article will guide you on how to create a free Windows VPS from VNGCloud Vietnam. VNGCloud is a reliable VPS service provider in Vietnam, with a variety of service packages and competitive prices.

Step 1: Create a VNGCloud account

To create a VNGCloud account, you can visit the website https://vngcloud.vn and click Sign up. Enter your information and click Continue. You will receive a verification email from VNGCloud. Click on the link in the email to verify your account.

Step 2: Sign in to your VNGCloud account

After verifying your account, you can sign in to the VNGCloud website with your email address and password.

Step 3: Create a free Windows VPS

To create a free Windows VPS, you can click VPS on the menu bar. Then, click Create VPS.

On the VPS creation page, you can select Windows as the operating system. Then, select Free as the service package.

Enter the necessary information for your VPS, including:

VPS name

Data center

CPU architecture

Number of CPUs

RAM

Storage

IP address

After entering the information, click Create VPS.

**Step 4: Start the

Tạo VPS Windows Miễn Phí: Hướng Dẫn Chi Tiết từ VNGCloud Việt Nam

Leave a Reply

All in one