Tạo VPS Windows RAM 2Gb Miễn Phí: Hướng Dẫn Chi Tiết và Không Yêu Cầu Thẻ Tín Dụng

Tạo VPS Windows RAM 2Gb Miễn Phí: Hướng Dẫn Chi Tiết và Không Yêu Cầu Thẻ Tín Dụng

Tiếng Việt

VPS là một máy chủ ảo, được chia nhỏ từ một máy chủ vật lý. VPS cho phép người dùng có thể tự cài đặt hệ điều hành và các ứng dụng của riêng mình, giống như khi sử dụng một máy tính cá nhân.

VPS miễn phí là một lựa chọn tuyệt vời cho những người muốn thử nghiệm VPS hoặc sử dụng cho các mục đích nhỏ, chẳng hạn như thử nghiệm các ứng dụng hoặc lưu trữ một số lượng nhỏ dữ liệu.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tạo VPS Windows RAM 2Gb miễn phí, không yêu cầu thẻ tín dụng.

Bước 1: Chọn nhà cung cấp VPS

Có nhiều nhà cung cấp VPS miễn phí trên thị trường. Một số nhà cung cấp phổ biến bao gồm:

VPSie: VPSie cung cấp gói VPS miễn phí với 768MB RAM, 1 CPU, 10GB SSD và 1TB băng thông. Để đăng ký, bạn cần liên kết với ít nhất 3 người bạn.

Aruba Cloud: Aruba Cloud cung cấp gói VPS miễn phí với 1GB RAM, 1 CPU, 30GB SSD và 1TB băng thông. Để đăng ký, bạn cần cung cấp email và số điện thoại.

VPSWala: VPSWala cung cấp gói VPS miễn phí với 2GB RAM, 2 CPU, 30GB SSD và 1TB băng thông. Để đăng ký, bạn cần cung cấp email và số điện thoại.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ sử dụng VPSWala làm ví dụ.

Bước 2: Đăng ký tài khoản

Truy cập trang web của VPSWala và nhấp vào “Đăng ký”. Nhập email và số điện thoại của bạn, sau đó nhấp vào “Tiếp tục”.

Bạn sẽ nhận được một email xác nhận. Mở email và nhấp vào liên kết để xác minh tài khoản của bạn.

Bước 3: Tạo VPS

Sau khi tài khoản của bạn đã được xác minh, hãy nhấp vào “VPS”.

Nhấp vào “Tạo VPS”.

Chọn “Windows” làm hệ điều hành.

Chọn “2GB” cho RAM.

Chọn “30GB” cho dung lượng lưu trữ.

Nhấp vào “Tạo”.

VPS của bạn sẽ được tạo trong vài phút.

Bước 4: Kết nối với VPS

Sau khi VPS của bạn đã được tạo, bạn có thể kết nối với nó bằng SSH.

Tải xuống và cài đặt phần mềm SSH trên máy tính của bạn.

Mở một cửa sổ terminal và kết nối với VPS của bạn bằng lệnh sau:

ssh root@[địa chỉ IP của VPS]

Địa chỉ IP của VPS của bạn sẽ được hiển thị trên trang web của VPSWala.

Nhập mật khẩu của bạn và nhấn Enter.

Bạn sẽ được kết nối với VPS của mình.

Bước 5: Cài đặt Windows

Sau khi kết nối với VPS của mình, bạn có thể cài đặt Windows.

Tải xuống tệp ISO Windows từ trang web của Microsoft.

Chạy trình cài đặt Windows trên VPS của bạn.

Theo hướng dẫn trên màn hình để cài đặt Windows.

Bước 6: Cấu hình VPS

Sau khi cài đặt Windows, bạn cần cấu hình VPS của mình.

Cài đặt các ứng dụng và dịch vụ cần thiết.

Thay đổi mật khẩu root.

Bảo mật VPS của bạn khỏi các cuộc tấn công.

Kết luận

Vậy là bạn đã tạo thành công VPS Windows RAM 2Gb miễn phí, không yêu cầu thẻ tín dụng.

Bạn có thể sử dụng VPS của mình để thử nghiệm các ứng dụng, lưu trữ dữ liệu hoặc bất kỳ mục đích nào khác.

English

VPS is a virtual private server, which is a slice of a physical server. VPS allows users to install their own operating system and applications, just like using a personal computer.

Free VPS is a great option for people who want to try out VPS or use it for small purposes, such as testing applications or storing a small

Leave a Comment

All in one