Understanding Key Terms in Amazon KDP – Hiểu về các Thuật ngữ quan trọng trong Amazon KDP

Amazon Kindle Direct Publishing (KDP) là nền tảng mạnh mẽ cho tác giả tự xuất bản sách điện tử và in-demand (POD). Để thành công trong việc xuất bản sách trên KDP, bạn cần hiểu rõ các thuật ngữ quan trọng sau đây:

 1. eBook (Sách điện tử): Đây là phiên bản số của cuốn sách của bạn, được đọc trên các thiết bị điện tử như Kindle, máy tính bảng, hoặc điện thoại di động.
 2. 2. Paperback (Sách bìa mềm): Đây là phiên bản sách in-demand (POD) của cuốn sách, có thể đặt hàng và in khi có đơn hàng từ độc giả.
 3. 3. ASIN (Amazon Standard Identification Number): Mã số duy nhất được Amazon cung cấp cho mỗi sản phẩm. ASIN giúp bạn quản lý và xác định sách của bạn trên nền tảng KDP.
 4. 4. Categories (Danh mục): Các danh mục giúp xác định thể loại của cuốn sách của bạn. Lựa chọn danh mục phù hợp giúp cuốn sách dễ dàng được tìm thấy bởi độc giả.
 5. 5. Keywords (Từ khóa): Những từ khóa mô tả sách của bạn và giúp người dùng tìm thấy cuốn sách trên Amazon. Sử dụng từ khóa chính xác và liên quan là quan trọng để tối ưu hóa việc tìm kiếm.
 6. 6. Book Description (Mô tả sách): Phần này là nơi bạn có thể viết mô tả cuốn sách của mình để thu hút độc giả. Mô tả cần phản ánh nội dung chính và lợi ích của cuốn sách.
 7. 7. Royalties (Tiền hoa hồng): Là khoản tiền mà bạn nhận được từ việc bán sách. Amazon KDP cung cấp các tùy chọn tiền hoa hồng cho tác giả.
 8. 8. Kindle Select (KDP Select): Chương trình này yêu cầu bạn đặt sách của mình chỉ trên Amazon trong một khoảng thời gian nhất định. Trong khi tham gia, bạn có thể tham gia chương trình KDP Select để tận dụng các ưu đãi khác nhau.
 9. 9. ISBN (International Standard Book Number): Mã số duy nhất cho mỗi phiên bản sách in. Trong trường hợp cuốn sách của bạn được in-demand, Amazon sẽ cung cấp một ISBN miễn phí.
 10. 10. Author Central (Trung tâm tác giả): Nơi bạn quản lý hồ sơ tác giả của mình trên Amazon, bao gồm hình ảnh, thông tin và các cuốn sách khác của bạn.
 11. Hiểu các thuật ngữ này là bước quan trọng để thành công trong việc xuất bản sách trên Amazon KDP. Hãy sử dụng kiến thức này để tối ưu hóa trải nghiệm xuất bản của bạn và thu hút nhiều độc giả hơn.
Thuật ngữ cần biết trong Amazon KDP

Leave a Reply

All in one