Tìm Địa Chỉ IP Router Trên Máy Tính Ngay Lập Tức!

Tiếng Việt

Địa chỉ IP router là một thông tin quan trọng cần biết khi bạn muốn truy cập vào giao diện cài đặt của router để thay đổi các cài đặt mạng, chẳng hạn như mật khẩu Wi-Fi, tên mạng, v.v. Có hai cách dễ dàng để tìm địa chỉ IP router trên máy tính:

Cách 1: Sử dụng Command Prompt

Nhấn tổ hợp phím Windows + R để mở hộp thoại Run.

Nhập cmd và nhấn Enter.

Trong cửa sổ Command Prompt, nhập lệnh ipconfig và nhấn Enter.

Địa chỉ IP router sẽ được hiển thị trong phần Default Gateway.

Cách 2: Sử dụng trình duyệt web

Mở trình duyệt web của bạn và nhập địa chỉ IP router vào thanh địa chỉ.

Nhấn Enter.

Nếu địa chỉ IP router chính xác, bạn sẽ được chuyển đến giao diện cài đặt của router.

Lưu ý: Địa chỉ IP router thường được in trên nhãn dán ở mặt sau hoặc bên dưới của router.

English

How to Find Router IP Address on Your Computer

The router IP address is an important piece of information you need to know if you want to access the router’s settings page to change network settings, such as Wi-Fi password, network name, etc. There are two easy ways to find the router IP address on your computer:

Method 1: Use Command Prompt

Press Windows + R to open the Run dialog box.

Type cmd and press Enter.

In the Command Prompt window, type the command ipconfig and press Enter.

The router IP address will be displayed under Default Gateway.

Method 2: Use a web browser

Open your web browser and enter the router IP address into the address bar.

Press Enter.

If the router IP address is correct, you will be redirected to the router’s settings page.

Note: The router IP address is often printed on a sticker on the back or bottom of the router.

SEO

Tiêu đề: Tiêu đề bài viết nên ngắn gọn, súc tích và chứa từ khóa chính. Trong trường hợp này, từ khóa chính là “tìm địa chỉ IP router”.

Mô tả: Mô tả bài viết nên cung cấp thông tin ngắn gọn về nội dung bài viết.

Từ khóa: Bài viết nên sử dụng các từ khóa liên quan đến chủ đề một cách tự nhiên. Trong trường hợp này, các từ khóa liên quan bao gồm “địa chỉ IP router”, “cách tìm địa chỉ IP router”, “router”, “máy tính”, “trình duyệt web”, “Command Prompt”.

Bố cục: Bài viết nên có bố cục rõ ràng, dễ hiểu.

Nội dung: Nội dung bài viết nên đầy đủ, chính xác và hữu ích cho người đọc.

Hình ảnh: Bài viết có thể chèn hình ảnh minh họa để tăng tính trực quan.

Video: Bài viết có thể chèn video để tăng tính sinh động.

Link liên kết: Bài viết có thể chèn link liên kết đến các bài viết liên quan.

Kết luận

Bài viết này đã hướng dẫn bạn cách tìm địa chỉ IP router trên máy tính theo hai cách dễ dàng. Bạn có thể áp dụng các bước trong bài viết để tìm địa chỉ IP router của mình một cách nhanh chóng và chính xác.

Tìm Địa Chỉ IP Router Trên Máy Tính Ngay Lập Tức!

Leave a Reply

All in one