Tìm Hiểu Về Shodan và Censys: Công Cụ Tìm Kiếm Hacker Hiệu Quả

Việt Nam

Trong thế giới công nghệ ngày nay, khi mọi thứ đều kết nối với Internet, các công cụ tìm kiếm như Google, Bing,… đã trở nên quen thuộc với mọi người. Tuy nhiên, có một số công cụ tìm kiếm khác cũng rất hữu ích, đặc biệt là đối với các hacker và chuyên gia bảo mật. Đó là Shodan và Censys.

Shodan

Shodan là một công cụ tìm kiếm dành cho các thiết bị mạng được kết nối với Internet. Công cụ này có thể quét và lập chỉ mục hàng tỷ thiết bị, bao gồm máy tính, máy chủ, camera giám sát, router,… Shodan cung cấp cho người dùng thông tin chi tiết về các thiết bị này, chẳng hạn như địa chỉ IP, cổng mở, phiên bản phần mềm,…

Censys

Censys cũng là một công cụ tìm kiếm dành cho các thiết bị mạng được kết nối với Internet. Tuy nhiên, Censys có một số điểm khác biệt so với Shodan. Censys sử dụng các công nghệ tiên tiến để quét các thiết bị mạng, do đó, công cụ này có thể tìm thấy các thiết bị mà Shodan không thể tìm thấy. Ngoài ra, Censys cung cấp cho người dùng nhiều thông tin chi tiết hơn về các thiết bị mạng, chẳng hạn như thông tin về hệ điều hành, firmware,…

So sánh Shodan và Censys

Dưới đây là bảng so sánh Shodan và Censys:

Tính năng Shodan Censys

Kích thước chỉ mục Khoảng 10 tỷ thiết bị Khoảng 40 tỷ thiết bị

Độ sâu quét Nhanh Chậm hơn

Thông tin chi tiết Trung bình Nhiều hơn

Tính năng Tìm kiếm nâng cao, API,… Tìm kiếm nâng cao, API,…

Giá cả Miễn phí cho các truy vấn hạn chế Miễn phí cho các truy vấn hạn chế

drive_spreadsheet

Export to Sheets

Ứng dụng của Shodan và Censys

Shodan và Censys có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm:

Tìm kiếm lỗ hổng bảo mật: Các hacker có thể sử dụng Shodan và Censys để tìm kiếm các thiết bị mạng có lỗ hổng bảo mật.

Nghiên cứu bảo mật: Các chuyên gia bảo mật có thể sử dụng Shodan và Censys để nghiên cứu các xu hướng bảo mật mới.

Theo dõi các tài sản mạng: Các doanh nghiệp có thể sử dụng Shodan và Censys để theo dõi các tài sản mạng của họ.

Lưu ý khi sử dụng Shodan và Censys

Shodan và Censys là những công cụ mạnh mẽ, nhưng chúng cũng có thể được sử dụng cho mục đích xấu. Do đó, người dùng cần lưu ý khi sử dụng các công cụ này, chẳng hạn như:

Không sử dụng các công cụ này để tấn công các hệ thống không thuộc quyền sở hữu của bạn.

Tuân thủ pháp luật và quy định khi sử dụng các công cụ này.

Kết luận

Shodan và Censys là những công cụ tìm kiếm hữu ích cho các hacker và chuyên gia bảo mật. Các công cụ này có thể được sử dụng để tìm kiếm lỗ hổng bảo mật, nghiên cứu bảo mật và theo dõi các tài sản mạng. Tuy nhiên, người dùng cần lưu ý khi sử dụng các công cụ này để tránh bị sử dụng cho mục đích xấu.

English

Shodan and Censys: Effective Hacker Search Tools

In today’s technological world, when everything is connected to the Internet, search engines like Google, Bing, etc. have become familiar to everyone. However, there are some other search engines that are also very useful, especially for hackers and security professionals. These are Shodan and Censys.

Shodan

Shodan is a search engine for networked devices connected to the Internet. The tool can scan and index billions of devices, including computers, servers, security cameras, routers, etc. Shodan provides users with detailed information about these devices, such as IP addresses, open ports, software versions, etc.

Censys

Censys is also a search engine for networked devices connected to the Internet. However, Censys has some differences from Shodan. Censys uses advanced technologies to scan networked devices, so the tool can find devices that Shodan cannot find. Additionally, Censys provides users with more detailed information about networked devices, such as

Tìm Hiểu Về Shodan và Censys: Công Cụ Tìm Kiếm Hacker Hiệu Quả

Leave a Reply

All in one