Tổng hợp các loại tài khoản Amazon và cách phân biệt

Synthesize Amazon Account Types and How to Differentiate

Giới thiệu (Introduction)

Amazon, một trong những tên tuổi lớn trong thế giới thương mại điện tử, cung cấp nhiều loại tài khoản cho người dùng. Tuy nhiên, việc hiểu rõ mỗi loại tài khoản và cách phân biệt chúng có thể đôi khi gây khó khăn. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ tổng hợp các loại tài khoản Amazon phổ biến nhất và hướng dẫn bạn cách nhận biết chúng.

Amazon, a major player in the world of e-commerce, offers various types of accounts for users. However, understanding each account type and distinguishing between them can sometimes be challenging. In this article, we will summarize the most common Amazon account types and guide you on how to differentiate them.

 1. Tài khoản Người dùng (User Account)
 2. Tài khoản Người dùng là loại tài khoản phổ biến nhất trên Amazon và miễn phí. Bạn có thể dùng tài khoản này để mua sắm sản phẩm và theo dõi đơn hàng. Để tạo tài khoản người dùng, bạn chỉ cần cung cấp địa chỉ email và mật khẩu.
 3. A User Account is the most common type of Amazon account and it’s free. You can use this account to shop for products and track your orders. To create a user account, you only need to provide an email address and a password.
 4. 2. Tài khoản Người bán (Seller Account)
 5. Tài khoản Người bán được tạo ra cho những người muốn bán sản phẩm trên Amazon. Đây là loại tài khoản mà bạn cần nếu bạn là một doanh nhân hoặc người bán hàng cá nhân muốn tham gia vào nền kinh doanh trực tuyến. Tài khoản này yêu cầu thông tin kinh doanh và phí có thể áp dụng.
 6. A Seller Account is created for individuals or businesses looking to sell products on Amazon. This is the account you need if you’re an entrepreneur or individual seller looking to engage in online commerce. It requires business information and may have associated fees.
 7. 3. Tài khoản Prime (Prime Account)
 8. Tài khoản Prime là một dạng nâng cấp của tài khoản người dùng. Thuê bao Prime cung cấp nhiều ưu đãi, bao gồm giao hàng miễn phí trong một số trường hợp, truy cập vào Amazon Prime Video và nhiều chương trình khuyến mãi khác. Để đăng ký, bạn cần trả phí hàng năm hoặc hàng tháng.
 9. A Prime Account is an upgraded version of a user account. A Prime subscription offers many benefits, including free shipping in certain cases, access to Amazon Prime Video, and various promotional programs. To sign up, you need to pay an annual or monthly fee.
 10. 4. Tài khoản Doanh nghiệp (Business Account)
 11. Tài khoản Doanh nghiệp là dành cho các doanh nghiệp và tổ chức mua sắm lớn trên Amazon. Nó cung cấp các công cụ quản lý đơn hàng và chia sẻ tài khoản với nhiều người dùng trong tổ chức. Để đăng ký, bạn cần cung cấp thông tin doanh nghiệp.
 12. A Business Account is for businesses and large organizations that do significant purchasing on Amazon. It provides order management tools and the ability to share the account with multiple users within the organization. To sign up, you need to provide business information.
 13. Kết luận (Conclusion)
 14. Hiểu rõ các loại tài khoản Amazon là quan trọng để bạn có trải nghiệm mua sắm tốt nhất và tận dụng được các ưu đãi phù hợp với nhu cầu của bạn. Hãy chắc chắn rằng bạn đã chọn loại tài khoản phù hợp với mục đích sử dụng của mình trên nền tảng thương mại điện tử này.
Tổng hợp các loại tài khoản Amazon và cách phân biệt

Leave a Reply

All in one