Tổng hợp các site check info máy tính Check info browser Check ip

Có nhiều trang web cho phép bạn kiểm tra thông tin về máy tính của bạn, bao gồm:

 1. System Information – https://www.system-information.com/
 2. CPU-Z – https://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html
 3. Speccy – https://www.ccleaner.com/speccy
 4. HWiNFO – https://www.hwinfo.com/
 5. AIDA64 – https://www.aida64.com/
 6. CrystalDiskInfo – https://crystalmark.info/en/software/crystaldiskinfo/
 7. GPU-Z – https://www.techpowerup.com/gpuz/

Chú ý: Một số trang web có thể yêu cầu cài đặt phần mềm hoặc có hạn chế về chức năng miễn phí.

Có nhiều trang web cho phép bạn kiểm tra thông tin về trình duyệt của bạn, bao gồm:

 1. BrowserInfo – https://browserinfo.net/
 2. WhoIsMyBrowser – https://www.whoismybrowser.com/
 3. WhatIsMyBrowser – https://whatismybrowser.com/
 4. Browser SPY – https://browser-spy.de/
 5. BrowserHacks – https://browserhacks.com/

Chú ý: Một số trang web có thể chỉ cung cấp thông tin cơ bản về trình duyệt, không cung cấp chi tiết về phiên bản và các thông số khác.

Có nhiều trang web cho phép bạn kiểm tra địa chỉ IP của bạn, bao gồm:

 1. WhatIsMyIPAddress – https://whatismyipaddress.com/
 2. IPInfo – https://ipinfo.io/
 3. MyIP – https://www.myip.com/
 4. Whoer – https://whoer.net/
 5. IPChicken – https://www.ipchicken.com/

Chú ý: Một số trang web cũng cung cấp thông tin khác về IP của bạn, bao gồm địa chỉ địa lý, địa chỉ mạng và thông tin về tên miền.

 

Tổng hợp các site check info máy tính Check info browser Check ip

Leave a Reply

All in one