Anti Detect Browser, Gologin FREE, Code Tools Theo Yêu Cầu

Tool quản lý profiles Gologin offline miễn phí, tự động tạo profile gologin, tự động download profiles gologin và quản lý

Sau đây là hướng dẫn quá dễ hiểu, đọc hiểu liền:

Phần 1. Cài đặt Tools:

  • Bước 1: Tạo một tài khoản bất kỳ và truy cập vào API Documentation từ menu chính. Tạo một Token mới và sao chép nó.
  • Bước 2: Dán API Token vào mục tương ứng.
  • Bước 3: Chuyển sang tab Download Profiles và chọn nơi lưu trữ profiles.

 

Phần 2. Sử dụng Tools:

  • Bước 1: Tạo Profiles Gologin bằng cách thủ công hoặc tự động.
  • Bước 2: Nếu tạo tự động, cần chú ý đến việc sử dụng proxy và cấu hình các thông số khác như Max Profiles, Platform và Canvas.
  • Bước 3: Sau khi tạo xong, chuyển sang tab Download Profiles để tải về các profiles.

Phần 3. Quản lý profiles:

  • Truy cập vào tab Manager Profiles Offline để quản lý các profiles đã tải về.
  • Có thể thay đổi thông tin của profiles như tên, proxy và ghi chú.
  • Có thể xóa các profiles không cần thiết.

 

Leave a Comment

All in one