Top Công Ty Làm Việc Từ Xa Toàn Cầu – Cơ Hội Việc Làm Tại Nhà

Top Công Ty Làm Việc Từ Xa Toàn Cầu – Cơ Hội Việc Làm Tại Nhà

Bài viết tiếng Việt

Làm việc từ xa (remote work) đã trở thành một xu hướng phổ biến trên toàn cầu trong những năm gần đây, đặc biệt là sau đại dịch COVID-19. Việc làm từ xa mang lại nhiều lợi ích cho cả người lao động và doanh nghiệp, bao gồm:

Tự do và linh hoạt: Người lao động có thể làm việc từ bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, phù hợp với lịch trình và sở thích của bản thân.

Chi phí thấp: Doanh nghiệp và người lao động có thể tiết kiệm chi phí văn phòng, đi lại, ăn uống,…

Tăng năng suất: Người lao động có thể tập trung và làm việc hiệu quả hơn khi không bị phân tâm bởi môi trường văn phòng.

Dưới đây là danh sách 10 công ty hàng đầu cung cấp các vị trí làm việc từ xa toàn cầu:

Protocol Labs

Wikimedia Foundation

StudySmarter

Toptal

Achieve Test Prep

ModSquad

Polygon Technology

Superside

ConsenSys

Airbnb

Các công ty này cung cấp một loạt các vị trí làm việc từ xa, bao gồm:

Công nghệ: Lập trình viên, nhà phát triển, nhà thiết kế,…

Kinh doanh: Marketing, tài chính, kế toán,…

Nhân sự: Tuyển dụng, đào tạo,…

Sáng tạo: Viết lách, thiết kế,…

Để tìm kiếm các vị trí làm việc từ xa, bạn có thể tham khảo các trang web tuyển dụng như:

LinkedIn

Indeed

Monster

FlexJobs

Upwork

Bài viết tiếng Anh

Top Remote Work Companies Worldwide – Opportunities for Work at Home

Remote work has become a popular trend around the world in recent years, especially after the COVID-19 pandemic. Remote work offers many benefits for both employees and businesses, including:

Freedom and flexibility: Employees can work from anywhere, at any time, to fit their schedule and preferences.

Reduced costs: Businesses and employees can save on office space, commuting, food, and other expenses.

Increased productivity: Employees can focus and work more efficiently when they are not distracted by the office environment.

Here is a list of the top 10 companies that offer global remote work positions:

Protocol Labs

Wikimedia Foundation

StudySmarter

Toptal

Achieve Test Prep

ModSquad

Polygon Technology

Superside

ConsenSys

Airbnb

These companies offer a wide range of remote work positions, including:

Technology: Software engineers, developers, designers, and more.

Business: Marketing, finance, accounting, and more.

Human resources: Recruiting, training, and more.

Creative: Writing, design, and more.

To find remote work positions, you can browse job boards such as:

LinkedIn

Indeed

Monster

FlexJobs

Upwork

Các mẹo tìm việc làm từ xa

Dưới đây là một số mẹo để giúp bạn tìm kiếm các vị trí làm việc từ xa:

Tập trung vào các kỹ năng và kinh nghiệm của bạn: Khi viết CV và cover letter, hãy nhấn mạnh vào các kỹ năng và kinh nghiệm của bạn phù hợp với các vị trí làm việc từ xa.

Sử dụng các từ khóa phù hợp: Khi tìm kiếm các vị trí làm việc từ xa, hãy sử dụng các từ khóa liên quan đến các kỹ năng và kinh nghiệm của bạn.

Tham gia các cộng đồng trực tuyến: Tham gia các cộng đồng trực tuyến dành cho người tìm việc làm từ xa là một cách tuyệt vời để kết nối với các nhà tuyển dụng và tìm hiểu về các cơ hội mới.

Kết luận

Làm việc từ xa là một lựa chọn tuyệt vời cho những người tìm kiếm sự linh hoạt, tự do và cơ hội nghề nghiệp mới. Bằng cách theo dõi các mẹo trên, bạn có thể tăng cơ hội tìm

Leave a Comment

All in one