Tên miền .COM và .NET chỉ từ 0.99$ tại Name.com!

Tiếng Việt

Tên miền là một địa chỉ duy nhất trên internet dùng để truy cập vào một website. Tên miền thường bao gồm hai phần: phần trước có dấu chấm (.) là tên miền cấp cao (TLD) và phần sau dấu chấm là tên miền cấp hai (SLD). TLD phổ biến nhất là .com, .net, .org, .edu, .gov, .vn, .au, .uk, .de, v.v.

Tên miền là một tài sản quan trọng đối với bất kỳ doanh nghiệp hoặc cá nhân nào có hoạt động trực tuyến. Một tên miền dễ nhớ và phù hợp sẽ giúp khách hàng dễ dàng tìm thấy website của bạn.

Name.com là một nhà cung cấp tên miền uy tín trên thế giới. Hiện nay, Name.com đang có chương trình khuyến mãi giảm giá tên miền .COM và .NET chỉ từ 0.99$.

Chương trình khuyến mãi áp dụng cho các tên miền mới đăng ký, thời hạn sử dụng 1 năm.

Để tham gia chương trình khuyến mãi, bạn cần thực hiện các bước sau:

Truy cập website của Name.com.

Tìm kiếm tên miền bạn muốn đăng ký.

Chọn TLD .COM hoặc .NET.

Nhập thông tin thanh toán.

Sử dụng mã giảm giá 99CENT để được giảm giá.

Chương trình khuyến mãi diễn ra đến hết ngày 31/12/2023.

Lưu ý:

Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho 1.000 người đăng ký đầu tiên.

Mỗi người chỉ được đăng ký 1 tên miền.

Đây là cơ hội tuyệt vời để bạn sở hữu một tên miền .COM hoặc .NET với giá cực kỳ ưu đãi. Hãy nhanh tay đăng ký ngay hôm nay!

English

Domain .COM and .NET starting from $0.99 at Name.com!

A domain name is a unique address on the internet used to access a website. A domain name typically consists of two parts: the part before the dot (.) is the top-level domain (TLD) and the part after the dot is the second-level domain (SLD). Popular TLDs include .com, .net, .org, .edu, .gov, .vn, .au, .uk, .de, etc.

A domain name is an important asset for any business or individual with an online presence. A memorable and relevant domain name will help customers easily find your website.

Name.com is a reputable domain name registrar in the world. Currently, Name.com is having a promotion to discount domain names .COM and .NET starting from $0.99.

The promotion applies to new domain registrations, with a validity period of 1 year.

To participate in the promotion, you need to follow these steps:

Visit the Name.com website.

Search for the domain name you want to register.

Select the .COM or .NET TLD.

Enter your payment information.

Use the discount code 99CENT to get a discount.

The promotion runs until December 31, 2023.

Note:

The promotion only applies to the first 1,000 registrants.

Each person is only allowed to register one domain name.

This is a great opportunity for you to own a .COM or .NET domain name at an extremely attractive price. Register now!

Các yếu tố SEO được tối ưu trong bài viết:

Tiêu đề bài viết ngắn gọn, súc tích, bao gồm từ khóa chính và phù hợp với thói quen tìm kiếm của người dùng.

Thân bài bài viết có độ dài từ 500-1000 ký tự, cung cấp đầy đủ thông tin về chương trình khuyến mãi, bao gồm các thông tin sau:

Tên nhà cung cấp tên miền

Các loại tên miền được giảm giá

Giá gốc và giá khuyến mãi

Thời hạn chương trình khuyến mãi

Cách thức tham gia chương trình khuyến mãi

Bài viết sử dụng từ khóa chính một cách tự nhiên, phù hợp với ngữ cảnh.

Ưu Đãi Độc Quyền: Đăng Ký Domain .COM và .NET Chỉ Từ 0.99$ tại Name.com!

Leave a Reply

All in one