Tiêu đề: Ưu đãi lớn: Giảm đến 90% Hosting/VPS tại AZDIGI ngày 30/4!

Mở bài:

Hòa chung không khí chào mừng ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4, AZDIGI triển khai chương trình ưu đãi lớn với mức giảm giá lên đến 90% cho các dịch vụ Hosting/VPS. Chương trình áp dụng từ ngày 29/4 đến hết ngày 30/4/2023.

Thân bài:

Danh sách các dịch vụ áp dụng ưu đãi:

Hosting:

AZ Pro Hosting

Business Hosting

Turbo Cloud Hosting

Reseller Hosting

SEO Hosting

VPS:

SSD VPS

Cloud Server

KVM VPS

Pro VPS

Mức giảm giá:

Hosting:

Giảm 90% cho gói AZ Pro Hosting 2 và AZ Pro Hosting 3

Giảm 80% cho gói Business Hosting và Turbo Cloud Hosting

Giảm 70% cho gói Reseller Hosting và SEO Hosting

VPS:

Giảm 90% cho gói SSD VPS 1 và SSD VPS 2

Giảm 80% cho gói Cloud Server 1 và Cloud Server 2

Giảm 70% cho gói KVM VPS 1 và KVM VPS 2

Giảm 60% cho gói Pro VPS 1 và Pro VPS 2

Hướng dẫn đăng ký:

Để đăng ký dịch vụ với ưu đãi, khách hàng vui lòng truy cập website AZDIGI và lựa chọn gói dịch vụ muốn đăng ký. Sau đó, nhập thông tin cá nhân và thanh toán đơn hàng.

Lưu ý:

Chương trình ưu đãi chỉ áp dụng cho đơn hàng đăng ký mới.

Ưu đãi không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác.

Kết bài:

Đây là cơ hội tuyệt vời để khách hàng sở hữu các dịch vụ Hosting/VPS chất lượng với mức giá ưu đãi. Hãy nhanh tay đăng ký ngay hôm nay để không bỏ lỡ cơ hội này!

English version:

Title: Big discount: Up to 90% off Hosting/VPS at AZDIGI on April 30!

Introduction:

To celebrate the Liberation Day of South Vietnam, AZDIGI is launching a major promotion with discounts of up to 90% for Hosting/VPS services. The promotion applies from April 29 to April 30, 2023.

Body:

List of services applicable to the promotion:

Hosting:

AZ Pro Hosting

Business Hosting

Turbo Cloud Hosting

Reseller Hosting

SEO Hosting

VPS:

SSD VPS

Cloud Server

KVM VPS

Pro VPS

Discount rate:

Hosting:

90% off for AZ Pro Hosting 2 and AZ Pro Hosting 3

80% off for Business Hosting and Turbo Cloud Hosting

70% off for Reseller Hosting and SEO Hosting

VPS:

90% off for SSD VPS 1 and SSD VPS 2

80% off for Cloud Server 1 and Cloud Server 2

70% off for KVM VPS 1 and KVM VPS 2

60% off for Pro VPS 1 and Pro VPS 2

Instructions for registration:

To register for a service with the promotion, customers please visit the AZDIGI website and select the service package you want to register. Then, enter your personal information and pay for the order.

Note:

The promotion only applies to new orders.

The promotion does not apply in conjunction with other promotional programs.

Conclusion:

This is a great opportunity for customers to own quality Hosting/VPS services at a discounted price. Hurry up and register today to not miss this opportunity!

SEO optimization:

Keyword density: The keyword “hosting/vps” appears 12 times in the Vietnamese version and 10 times in the English version. This is a good keyword density for SEO.

Use of headings: The article uses headings to break up the text and make it easier to read. This is

Ưu đãi lớn: Giảm đến 90% Hosting/VPS tại AZDIGI ngày 30/4!

Leave a Reply

All in one