Bảo Mật Email và Tài Khoản: Cách Kiểm Tra Password Lộ Tài Khoản

Bảo Mật Email và Tài Khoản: Cách Kiểm Tra Password Lộ Tài Khoản

Tiếng Việt

Trong thời đại công nghệ số, chúng ta sử dụng rất nhiều tài khoản trực tuyến để truy cập các dịch vụ khác nhau, từ email, ngân hàng, mạng xã hội đến các trang web thương mại điện tử. Để bảo vệ thông tin cá nhân và tài khoản của mình, việc sử dụng mật khẩu mạnh là rất quan trọng. Tuy nhiên, không phải lúc nào mật khẩu của bạn cũng an toàn. Chúng có thể bị lộ do các cuộc tấn công mạng, các lỗ hổng bảo mật của các trang web hoặc dịch vụ mà bạn sử dụng, hoặc do bạn chia sẻ mật khẩu với người khác.

Nếu bạn lo lắng rằng mật khẩu của mình có thể bị lộ, bạn có thể kiểm tra chúng bằng các công cụ trực tuyến miễn phí. Dưới đây là một số cách để kiểm tra mật khẩu lộ tài khoản:

Sử dụng trình quản lý mật khẩu

Nhiều trình quản lý mật khẩu hiện nay đều có tính năng kiểm tra mật khẩu. Tính năng này sẽ quét các cơ sở dữ liệu mật khẩu bị xâm phạm để xem liệu mật khẩu của bạn có nằm trong đó hay không. Nếu có, trình quản lý mật khẩu sẽ cảnh báo bạn và đề xuất thay đổi mật khẩu.

Sử dụng các trang web kiểm tra mật khẩu

Có rất nhiều trang web trực tuyến cung cấp dịch vụ kiểm tra mật khẩu. Các trang web này sẽ quét các cơ sở dữ liệu mật khẩu bị xâm phạm để xem liệu mật khẩu của bạn có nằm trong đó hay không.

Sử dụng tính năng kiểm tra mật khẩu của Google

Google cung cấp tính năng kiểm tra mật khẩu miễn phí cho người dùng. Tính năng này sẽ quét các mật khẩu đã lưu trên trình duyệt Chrome của bạn để xem liệu có mật khẩu nào bị lộ hay không.

Dưới đây là hướng dẫn chi tiết cách kiểm tra mật khẩu lộ tài khoản bằng tính năng kiểm tra mật khẩu của Google:

Mở trình duyệt Chrome và đi tới trang password.google.com.

Đăng nhập vào tài khoản Google của bạn.

Nhấp vào nút Kiểm tra mật khẩu.

Google sẽ quét các mật khẩu đã lưu trên trình duyệt Chrome của bạn.

Nếu có mật khẩu nào bị lộ, Google sẽ cảnh báo bạn và đề xuất thay đổi mật khẩu.

Lưu ý:

Bạn nên thay đổi mật khẩu ngay lập tức nếu phát hiện mật khẩu của mình bị lộ.

Bạn nên sử dụng mật khẩu mạnh, bao gồm ít nhất 12 ký tự, bao gồm chữ cái, số và ký tự đặc biệt.

Bạn nên sử dụng mật khẩu khác nhau cho mỗi tài khoản.

English

Security of Email and Accounts: How to Check Password Leaked Account

In the digital age, we use many online accounts to access various services, from email, banking, social media to e-commerce websites. To protect your personal information and accounts, it is very important to use a strong password. However, not all of your passwords are always safe. They can be leaked due to cyberattacks, security vulnerabilities of the websites or services you use, or you share your password with others.

If you are worried that your password may be leaked, you can check them using free online tools. Here are some ways to check leaked account passwords:

Use a password manager

Many password managers now have password checking features. This feature will scan compromised password databases to see if your password is in it. If so, the password manager will alert you and suggest changing your password.

Use password checking websites

There are many online websites that offer password checking services. These websites will scan compromised password databases to see if your password is in it.

Use Google’s password checking feature

Google offers a free password checking feature for users. This feature will scan passwords saved on your Chrome browser to see if there are any leaked passwords.

Here are detailed instructions on how to check leaked account passwords using Google’s password checking feature:

Open Chrome browser and go to password.google.com.

Sign in to your Google account.

Click the Check passwords button.

Google will scan the passwords saved on your Chrome browser.

If any passwords are leaked, Google will alert you and suggest changing your password.

Note:

You should change your password immediately if you find that your password has been leaked.

You should use a strong password, including at least 12 characters, including letters, numbers

Leave a Comment

All in one